Author - admin

Để được tư vấn khóa học phù hợp, vui lòng liên hệ: Thầy Đức: 0168.325.6663 - Email: tienghoabinhduong.com@gmail.com

Thông báo chiêu sinh

Lớp tiếng Hoa A 1 (vỡ lòng), học nghe, nói, đọc, viếtThời gian học: 19 h 30 – 21 h 00 thứ ba, năm, bảyHọc phí: 1,800,000đ/ khóa 3 thángNgày mở lớp: 25/05/2021Ngoài ra...

Thông báo chiêu sinh

Lớp tiếng Hoa giao tiếp cấp tốc dành cho người chưa từng họcThời gian học: 17 h 45 – 19 h 15 thứ bảy, chủ nhậtHọc phí: 1,800,000đ/ khóa 3 thángNgày mở lớp:...

Thông báo chiêu sinh

Các lớp tiếng Trung Lớp A 1 vỡ lòng (nghe, nói, đọc, viết)Thời gian học: 19 h 30 – 21 h 00 tối thứ hai, tư, sáuHọc phí: 1,800,000đ/ khóa 3 thángNgày mở lớp:...

Thông báo chiêu sinh

Các lớp tiếng Hoa Lớp A 1 vỡ lòng (nghe, nói, đọc, viết)Thời gian học: 17 h 45 – 19 h 15 tối thứ hai, tư, sáuHọc phí: 1,800,000đ/ khóa 3 thángNgày mở lớp:...

Thông báo chiêu sinh

Các lớp tiếng Hoa: Lớp A 1 vỡ lòng (nghe, nói, đọc, viết)Thời gian học: 17 h 45 – 19 h 15 tối thứ hai, tư, sáuHọc phí: 1,800,000đ/ khóa 3 thángNgày mở lớp:...

Thông báo chiêu sinh

Các lớp tiếng Hoa: Lớp A 1 vỡ lòng (nghe, nói, đọc, viết)Thời gian học: 08 h 15 – 10 h 30 sáng thứ hai, thứ sáuHọc phí: 1,800,000đ/ khóa 3 thángNgày mở lớp:...