Thông báo chiêu sinh

Khai giảng các lớp tiếng Hoa:: 1.12/03/2018 khai giảng lớp a 3 Giáo trình: giáo trình Hán ngữ tập 2 quyển1, từ bài 31- 45 Thời gian học: 19h30 –

Bài tập luyện dịch 33

Bài tập luyện dịch của giáo trình Hán ngữ tập 2 quyển 1 1.Tan học tôi liền đến bệnh viện

Bài tập luyện dịch 32

Bài tập luyện dịch của giáo trình Hán ngữ tập 2 quyển 1 1.Sáng nay lúc tôi thức dậy, đầu

Bài tập luyện dịch 31

Bài tập luyện dịch của giáo trình Hán ngữ tập 2 quyển 1 第31课 1.Vương Lan đi đâu rồi? –

Ngữ Pháp TIếng Hoa – Cụm Từ Động Tân

Tiết 3 1. ĐỊNH NGHĨA: Cụm từ mà dựa vào quan hệ chi phối và bị chi phối tạo thành

Ngữ Pháp TIếng Hoa – Cụm Từ Chủ Vị

Tiết 2 1. ĐỊNH NGHĨA: Cum từ mà dựa theo các mối quan hệ của các tổ hợp trần thuật

Ngữ Pháp TIếng Hoa – Cụm Từ Liên Hợp

Tiết 1 1.ĐỊNH NGHĨA: Cụm từ liên hợp thường do 2 cụm từ cùng loại trở lên hợp thành biểu

 

Banner

Lịch Khai Giảng Thông báo chiêu sinh

Ngày 02/01/2018 khai giảng lớp HSK vỡ lòng. Thời gian

Luyện Dịch Bài tập luyện dịch 5

Bài tập luyện dịch của giáo trinh 301 câu đàm

Lịch Khai Giảng Khai Giảng Lớp Mới

Thông báo khai giảng các lớp tiếng Hoa 1. Ngày

Ngữ Pháp Ngữ Pháp TIêng Hoa – Thán Từ

Tiết 12 1.Định nghĩa Từ biểu thị cảm thán được

Luyện Dịch Bài tập luyện dịch 30

Bài tập luyện dịch của giáo trinh 301 câu đàm

TRUNG TÂM HOA NGỮ PHỤ NỮ BÌNH DƯƠNG

Việc học tiếng Hoa thời gian đầu sẽ rất khó khăn, đôi khi cảm thấy chán nản. Nhưng được tiếp xúc với đội ngũ giáo viên tại trung tâm tiếng Hoa của chúng tôi bạn sẽ có được không khí học tập vui vẻ, thoải mái, tạo cảm hứng học tập và việc tiếp thu trở nên dễ dàng hơn.