Luyện Dịch

Bài tập luyện dịch 33

Bài tập luyện dịch của giáo trình Hán ngữ tập 2 quyển 1 1.Tan học tôi liền đến bệnh viện thăm cậu ấy. 我下了课就去医院看他。 Wǒ xià le kè jiù qù yīyuàn kàn tā. 2. Nếu có điều kiện...

Bài tập luyện dịch 32

Bài tập luyện dịch của giáo trình Hán ngữ tập 2 quyển 1 1.Sáng nay lúc tôi thức dậy, đầu đau như búa bổ. 我今天早上起床的时候,头疼得很厉害。 Wǒ jīntiān zǎoshang qǐchuáng de shíhou, tóu...

Bài tập luyện dịch 31

Bài tập luyện dịch của giáo trình Hán ngữ tập 2 quyển 1 第31课 1.Vương Lan đi đâu rồi? – Cô ấy đi mua đồ rồi. 王兰去哪儿了? 她去买东西了。 Wáng Lán qù nǎr le? Tā qù mǎi dōngxi le 2.Lúc...

Lịch Khai Giảng

Thông báo chiêu sinh

Lớp tiếng Hoa A 1 (vỡ lòng), học nghe, nói, đọc, viếtThời gian học: 19 h 30 – 21 h 00 thứ ba, năm, bảyHọc phí: 1,800,000đ/ khóa 3 thángNgày mở lớp: 25/05/2021Ngoài ra...

Thông báo chiêu sinh

Lớp tiếng Hoa giao tiếp cấp tốc dành cho người chưa từng họcThời gian học: 17 h 45 – 19 h 15 thứ bảy, chủ nhậtHọc phí: 1,800,000đ/ khóa 3 thángNgày mở lớp:...

Thông báo chiêu sinh

Các lớp tiếng Trung Lớp A 1 vỡ lòng (nghe, nói, đọc, viết)Thời gian học: 19 h 30 – 21 h 00 tối thứ hai, tư, sáuHọc phí: 1,800,000đ/ khóa 3 thángNgày mở lớp:...

Tiếng Hoa Bình Dương

Thông báo chiêu sinh

Lớp tiếng Hoa A 1 (vỡ lòng), học nghe, nói, đọc, viếtThời gian học: 19 h 30 – 21 h 00 thứ ba, năm, bảyHọc phí: 1,800,000đ/ khóa 3 thángNgày mở lớp: 25/05/2021Ngoài ra...

Thông báo chiêu sinh

Lớp tiếng Hoa giao tiếp cấp tốc dành cho người chưa từng họcThời gian học: 17 h 45 – 19 h 15 thứ bảy, chủ nhậtHọc phí: 1,800,000đ/ khóa 3 thángNgày mở lớp:...

Thông báo chiêu sinh

Các lớp tiếng Trung Lớp A 1 vỡ lòng (nghe, nói, đọc, viết)Thời gian học: 19 h 30 – 21 h 00 tối thứ hai, tư, sáuHọc phí: 1,800,000đ/ khóa 3 thángNgày mở lớp:...

Thông báo chiêu sinh

Các lớp tiếng Hoa Lớp A 1 vỡ lòng (nghe, nói, đọc, viết)Thời gian học: 17 h 45 – 19 h 15 tối thứ hai, tư, sáuHọc phí: 1,800,000đ/ khóa 3 thángNgày mở lớp:...

Thông báo chiêu sinh

Các lớp tiếng Hoa: Lớp A 1 vỡ lòng (nghe, nói, đọc, viết)Thời gian học: 17 h 45 – 19 h 15 tối thứ hai, tư, sáuHọc phí: 1,800,000đ/ khóa 3 thángNgày mở lớp:...

Thông báo chiêu sinh

Các lớp tiếng Hoa: Lớp A 1 vỡ lòng (nghe, nói, đọc, viết)Thời gian học: 08 h 15 – 10 h 30 sáng thứ hai, thứ sáuHọc phí: 1,800,000đ/ khóa 3 thángNgày mở lớp:...