Tiếng Hoa Bình Dương trực thuộc TRUNG TÂM HOA NGỮ PHỤ NỮ BÌNH DƯƠNG
Trang Chủ / Vỡ Lòng / Phụ Âm

Phụ Âm

Phụ âm là âm thanh do luồng hơi từ phổi đưa ra qua khoang miệng bị trở ngại nhất định phát ra. Luồng hơi này có thể làm hoặc không làm dây thanh rung động.

Phụ Âm :

Phụ âm là âm thanh do luồng hơi từ phổi đưa ra qua khoang miệng bị trở ngại nhất định phát ra. Luồng hơi này có thể làm hoặc không làm dây thanh rung động.

Phụ âm Cách đọc (âm hai môi) Ghi chú
b bo Đọc giống “p” tiếng Việt, không đưa hơi
p po Đọc giống “ph” tiếng Việt, nhưng bậc hơi mạnh
m mo Đọc giống “m” tiếng Việt,

 

Phụ âm Cách đọc (âm môi răng) Ghi chú
f pho Đọc giống “ph” tiếng Việt, khi đọc môi dưới răng trên

 

Phụ âm Cách đọc (âm đầu lưỡi) Ghi chú
d Đọc giống “t” tiếng Việt, không đưa hơi
t thơ Đọc giống “th” tiếng Việt, đưa hơi
n Đọc giống “n” tiếng Việt,
l Đọc giống “l” tiếng Việt,

 

Phụ âm Cách đọc (âm cuống lưỡi) Ghi chú
g cơ,kơ Đọc  giống “c” hay “k” tiếng Việt,không đưa hơi
k khơ Đọc gần giống “g” trong tiếng Việt, bậc hơi mạnh
h Đọc giống “kh” tiếng Việt
ng ng Đọc giống “ng” tiếng Việt (âm mũi)

 

Phụ âm Cách đọc (âm mặt lưỡi) Ghi chú
j ch Đọc gần giống “ch” tiếng Việt,không đưa hơi
q j Phát âm như “j”,bậc hơi mạnh
x j Phát âm như “j”,không bậc hơi

 

Phụ âm Cách đọc (âm đầu lưỡi sau) Ghi chú
zh tr Đọc gần giống “tr” tiếng Việt,không đưa hơi
ch zh Đọc gần giống “zh” tiếng Việt,bậc hơi mạnh
sh s Đọc gần giống “s” tiếng Việt,uốn lưỡi
r r Đọc giống “r” tiếng Việt,uốn lưỡi, chú ý không rung lưỡi

 

Phụ âm Cách đọc (âm đầu lưỡi trước) Ghi chú
z Không đưa hơi, đầu lưỡi để thẳng Trong tiếng Việt không có âm này
c Z Trong tiếng Việt không có âm này, cách đọc gần giống “z” bậc hơi mạnh
s Đầu lưỡi để thẳng Trong tiếng Việt không có âm này

 

Tiếng Hoa Bình Dương

Vỡ Lòng – Làm Quen Với Tiếng Hoa

Khi tiếp xúc với một ngôn ngữ mới đa số những người học ngoại ngữ …

Trả lời