Tiếng Hoa Bình Dương - Nghe - Nói - Đọc - Viết

Nguyên âm và thanh điệu

Nguyên âm là âm thanh do luồng hơi từ phổi đưa ra làm giây thanh rung động phát ra âm thanh vang và rõ, hơi qua khoang miệng không bị bất cứ trở ngại gì.

I. Nguyên âm

        Nguyên âm là âm thanh do luồng hơi từ phổi đưa ra làm giây thanh rung động phát ra âm thanh vang và rõ, hơi qua khoang miệng không bị bất cứ trở ngại gì.

Nguyên âmCách đọcGhi chú
iiĐọc giống “i” tiếng Việt
iưĐọc giống “ư” tiếng Việt, đọc ở trước đầu lưỡi, nó đứng sau các phụ âm “z,c,s”.
iưĐọc giống “ư” tiếng Việt, đọc ở sau đầu lưỡi, nó đứng sau các phụ âm “zh,ch,sh,r”.
uuĐọc giống “u” tiếng Việt
eưaĐọc giống “ưa” tiếng Việt, nó đứng sau các phụ âm “d,t,l,g,k,h”.
eơĐọc giống “ơ” tiếng Việt ,nó đứng trước các phụ âm “n,ng”
eêĐọc giống “ê” tiếng Việt ,nó đứng sau “i,u”.
ooĐọc giống “o” tiếng Việt
aaĐọc giống “a” tiếng Việt
üuyĐọc giống “uy” tiếng Việt, khi đọc tròn môi
erơĐọc giống “ơ” tiếng Việt rồi uống cong lưỡi thật nhanh.

II.  Thanh điệu:

Thanh điệu là độ cao âm có khả năng phân biệt nghĩa: có 04 thanh điệu chính

─   : thanh 1 (âm bình)                        ví dụ : mā

∕     : thanh 2 (dương bình)                 ví dụ : nín

√      : thanh 3 (thướng thanh)              ví dụ : hǎo

\      : thanh 4 (khứ thanh)                   ví dụ : zài jiàn

Add comment

Lưu Trữ