Tiếng Hoa Bình Dương trực thuộc TRUNG TÂM HOA NGỮ PHỤ NỮ BÌNH DƯƠNG
Trang Chủ / Vỡ Lòng / Nguyên âm và thanh điệu

Nguyên âm và thanh điệu

Nguyên âm là âm thanh do luồng hơi từ phổi đưa ra làm giây thanh rung động phát ra âm thanh vang và rõ, hơi qua khoang miệng không bị bất cứ trở ngại gì.

I. Nguyên âm

        Nguyên âm là âm thanh do luồng hơi từ phổi đưa ra làm giây thanh rung động phát ra âm thanh vang và rõ, hơi qua khoang miệng không bị bất cứ trở ngại gì.

Nguyên âm Cách đọc Ghi chú
i i Đọc giống “i” tiếng Việt
i ư Đọc giống “ư” tiếng Việt, đọc ở trước đầu lưỡi, nó đứng sau các phụ âm “z,c,s”.
i ư Đọc giống “ư” tiếng Việt, đọc ở sau đầu lưỡi, nó đứng sau các phụ âm “zh,ch,sh,r”.
u u Đọc giống “u” tiếng Việt
e ưa Đọc giống “ưa” tiếng Việt, nó đứng sau các phụ âm “d,t,l,g,k,h”.
e ơ Đọc giống “ơ” tiếng Việt ,nó đứng trước các phụ âm “n,ng”
e ê Đọc giống “ê” tiếng Việt ,nó đứng sau “i,u”.
o o Đọc giống “o” tiếng Việt
a a Đọc giống “a” tiếng Việt
ü uy Đọc giống “uy” tiếng Việt, khi đọc tròn môi
er ơ Đọc giống “ơ” tiếng Việt rồi uống cong lưỡi thật nhanh.

II.  Thanh điệu:

Thanh điệu là độ cao âm có khả năng phân biệt nghĩa: có 04 thanh điệu chính

─   : thanh 1 (âm bình)                        ví dụ : mā

∕     : thanh 2 (dương bình)                 ví dụ : nín

√      : thanh 3 (thướng thanh)              ví dụ : hǎo

\      : thanh 4 (khứ thanh)                   ví dụ : zài jiàn

Tiếng Hoa Bình Dương

Vỡ Lòng – Làm Quen Với Tiếng Hoa

Khi tiếp xúc với một ngôn ngữ mới đa số những người học ngoại ngữ …

Trả lời