Âm tiết

Âm tiết là đơn vị cơ sở của kết cấu ngữ âm có 3 yếu tố : thanh mẫu , vận mẫu, thanh điệu

Âm tiết là đơn vị cơ sở của kết cấu ngữ âm có 3 yếu tố : thanh mẫu , vận mẫu, thanh điệu

Thanh mẫu : là âm tố đứng đầu một âm tiết,nhất định do phụ âm (trừ “ng”) đảm nhận

 

Vận mẫuCách đọc Ghi chú
aiaiĐọc giống “ai” trong tiếng Việt
eieiĐọc giống “ây” trong tiếng Việt
aoaoĐọc giống “ao” trong tiếng Việt
ouâuĐọc giống “âu” trong tiếng Việt
ananĐọc giống “an” trong tiếng Việt
enânĐọc giống “ân” trong tiếng Việt
angangĐọc giống “ang” trong tiếng Việt
engângĐọc giống “âng” trong tiếng Việt
ongungĐọc giống “ung” trong tiếng Việt
iai+aĐọc giống “i+a” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm
iei+êĐọc giống “i+ê” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm
iaoi+aoĐọc giống “i+ao” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm
ioui+âuĐọc giống “i+âu” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm
iani+enĐọc giống “i+en” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm
ininĐọc giống “in” trong tiếng Việt,
iangi+angĐọc giống “i+ang” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm
inginh, yêngĐọc giống “inh,hoặc yêng” trong tiếng Việt
iongi+ungĐọc giống “i+ung” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm
uau+aĐọc giống “u+a” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm
uou+ôĐọc giống “u+ô” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm
uaiu+aiĐọc giống “u+ai” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm
ueiu+âyĐọc giống “u+ây” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm
uanu+anĐọc giống “u+an” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm
uenu+ânĐọc giống “u+ân” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm
uangu+angĐọc giống “u+ang” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm
uengu+ângĐọc giống “u+âng” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm
üeuy+êĐọc giống “uy+ê” trong tiếng Việt, phần “uy” đọc lướt sao cho “uy+ê” thành một âm
üanuy+enĐọc giống “uy+en” trong tiếng Việt, phần “uy” đọc lướt sao cho “uy+en” thành một âm
 ünuynĐọc giống “uyn” trong tiếng Việt
Previous Phụ Âm
Next Giới thiệu nét chữ

You might also like

Vỡ Lòng

Vỡ Lòng – Làm Quen Với Tiếng Hoa

Khi tiếp xúc với một ngôn ngữ mới đa số những người học ngoại ngữ đều gặp ít nhiều khó khăn trong thời gian đầu. Thời gian để “làm quen”

Vỡ Lòng

Cách viết, ý nghĩa 214 bộ chữ trong tiếng Trung Quốc

Bộ thủ là một yếu tố quan trọng của Hán tự, giúp việc tra cứu Hán tự tương đối dễ dàng vì nhiều chữ được gom thành nhóm có chung

Vỡ Lòng

Phụ Âm

Phụ âm là âm thanh do luồng hơi từ phổi đưa ra qua khoang miệng bị trở ngại nhất định phát ra. Luồng hơi này có thể làm hoặc không

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!