Tiếng Hoa Bình Dương trực thuộc TRUNG TÂM HOA NGỮ PHỤ NỮ BÌNH DƯƠNG
Trang Chủ / Vỡ Lòng / Âm tiết

Âm tiết

Âm tiết là đơn vị cơ sở của kết cấu ngữ âm có 3 yếu tố : thanh mẫu , vận mẫu, thanh điệu

Âm tiết là đơn vị cơ sở của kết cấu ngữ âm có 3 yếu tố : thanh mẫu , vận mẫu, thanh điệu

Thanh mẫu : là âm tố đứng đầu một âm tiết,nhất định do phụ âm (trừ “ng”) đảm nhận

 

Vận mẫu Cách đọc Ghi chú
ai ai Đọc giống “ai” trong tiếng Việt
ei ei Đọc giống “ây” trong tiếng Việt
ao ao Đọc giống “ao” trong tiếng Việt
ou âu Đọc giống “âu” trong tiếng Việt
an an Đọc giống “an” trong tiếng Việt
en ân Đọc giống “ân” trong tiếng Việt
ang ang Đọc giống “ang” trong tiếng Việt
eng âng Đọc giống “âng” trong tiếng Việt
ong ung Đọc giống “ung” trong tiếng Việt
ia i+a Đọc giống “i+a” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm
ie i+ê Đọc giống “i+ê” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm
iao i+ao Đọc giống “i+ao” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm
iou i+âu Đọc giống “i+âu” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm
ian i+en Đọc giống “i+en” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm
in in Đọc giống “in” trong tiếng Việt,
iang i+ang Đọc giống “i+ang” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm
ing inh, yêng Đọc giống “inh,hoặc yêng” trong tiếng Việt
iong i+ung Đọc giống “i+ung” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm
ua u+a Đọc giống “u+a” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm
uo u+ô Đọc giống “u+ô” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm
uai u+ai Đọc giống “u+ai” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm
uei u+ây Đọc giống “u+ây” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm
uan u+an Đọc giống “u+an” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm
uen u+ân Đọc giống “u+ân” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm
uang u+ang Đọc giống “u+ang” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm
ueng u+âng Đọc giống “u+âng” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm
üe uy+ê Đọc giống “uy+ê” trong tiếng Việt, phần “uy” đọc lướt sao cho “uy+ê” thành một âm
üan uy+en Đọc giống “uy+en” trong tiếng Việt, phần “uy” đọc lướt sao cho “uy+en” thành một âm
 ün uyn Đọc giống “uyn” trong tiếng Việt

Tiếng Hoa Bình Dương

Vỡ Lòng – Làm Quen Với Tiếng Hoa

Khi tiếp xúc với một ngôn ngữ mới đa số những người học ngoại ngữ …

Trả lời