Cụm từ là gì?
1.CỤM TỪ :
Câu là do từ và cụm từ cấu thành. Cụm từ là do từ và từ được dựa theo một mối quan hệ ngữ pháp nhất định tạo thành.
Tác dụng của cụm từ cũng giống như tác dụng của từ, nghĩa là nó có thể đảm nhận thành phần câu. Một số cụm từ lại có khả năng tự mình hình thành câu.
Cụm từ cũng có thể gọi là “kết cấu”.
2.CÁC LOẠI CỤM TỪ
Có nhiều loại cụm từ, nhưng các loại cụm từ thường gặp là:
2.1.Cụm Từ liên hợp.
2.2.Cụm Từ chủ vị.
2.3.Cụm Từ động tân.
2.4.Cụm Từ chính phụ.
2.5.CụmTừ số lượng.
2.6.Cụm Từ phương vị.
2.7.Cụm Từ đồng vị.
2.8.Cụm Từ cố định.
2.9.Kết cấu giới từ.
2.10.Kết cấu chữ “的”.
3.NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ PHÂN LOẠI CỤM TỪ.
3.1Cụm Từ do từ loại nào đảm nhiệm và biểu đạt quan hệ ngữ pháp và ý nghĩa như thế nào.
3.2. Trật tự từ trong cụm từ có cố định không.
3.3. Giữa từ và từ có dùng hư từ không và dùng những hư từ nào.
3.4. Trước và sau cụm từ có khả năng mang thành phần câu không và mang thành phần câu gì.
Sau đây là chức năng và sự cấu thành của từng loại cụm từ. (xem tiếp cụm từ liên hợp)

admin

Để được tư vấn khóa học phù hợp, vui lòng liên hệ: Thầy Đức: 0168.325.6663 - Email: tienghoabinhduong.com@gmail.com

Tất cả bài viết

admin

Để được tư vấn khóa học phù hợp, vui lòng liên hệ: Thầy Đức: 0168.325.6663 - Email: tienghoabinhduong.com@gmail.com