Trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất – Đường Tử Nghi



世上只有妈妈好

shìshàng zhǐyǒu māmā hǎo

Trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất

有妈的孩子像块宝

yǒu mā de háizi xiàng kuài bǎo

Đứa trẻ có mẹ giống như vật báu

投进妈妈的怀抱

tóu jìn māmā de huáibào

Sà vào lòng của mẹ

幸福享不了

xìngfú xiǎng bùliǎo

Hạnh phúc ngập tràn vô tận

世上只有妈妈好

shìshàng zhǐyǒu māmā hǎo

Trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất

没妈的孩子像根草

méi mā de háizi xiàng gēn cǎo

Đứa trẻ không có mẹ giống như cỏ dại

离开妈妈的怀抱

líkāi māmā de huáibào

Rời xa vòng tay của mẹ

幸福哪里找

xìngfú nǎlǐ zhǎo

Hạnh phúc biết tìm ở đâu?

离开妈妈的怀抱

líkāi māmā de huáibào

Rời xa vòng tay của mẹ

幸福哪里找

xìngfú nǎlǐ zhǎo

Hạnh phúc biết tìm ở đâu?

 http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4OTAzMzg3Mg==&mid=207400313&idx=2&sn=1a02b1137dcc49ccb94ffc3b62c277c9&scene=0#rd  

Previous Đừng khách khí - Châu Hoa Kiện
Next Anh nói sao đây - Đặng Lệ Quân

You might also like

Nghe Nhạc

Một ngàn lý do đau lòng – Trượng Học Hữu

爱过的人 我已不再拥有 ài guò de rén wǒ yǐ bù zài yōng yǒu Người mà tôi đã từng yêu , chẳng còn thuộc về tôi nữa 许多故事 有伤心的理由 xǔ duō gù

Nghe Nhạc

Tình sâu thẳm mưa mịt mù – Triệu Vy

情深深雨濛濛 -赵薇 /Vicki Zhao qíng shēn shēn yǔ méng méng – zhào wēi Tình sâu thẳm mưa mịt mù – Triệu Vy   情深深雨濛濛 qíng shēn shēn yǔ méng méng

Nghe Nhạc

Vô ưu là tuyệt nhất – Trương Tây

逍遥最好 – 张茜 / Jess Zhang Xiāo yáo zuì hǎo – Zhāng Xi Vô ưu là tuyệt nhất (Tiêu Diêu Tuyệt Hảo) – Trương Tây 连续剧: 天下无双之吉祥如意 lián xù jù: