Tiếng Hoa Bình Dương trực thuộc TRUNG TÂM HOA NGỮ PHỤ NỮ BÌNH DƯƠNG
Trang Chủ / Nghe Nhạc / Trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất – Đường Tử Nghi

Trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất – Đường Tử Nghi世上只有妈妈好

shìshàng zhǐyǒu māmā hǎo

Trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất

有妈的孩子像块宝

yǒu mā de háizi xiàng kuài bǎo

Đứa trẻ có mẹ giống như vật báu

投进妈妈的怀抱

tóu jìn māmā de huáibào

Sà vào lòng của mẹ

幸福享不了

xìngfú xiǎng bùliǎo

Hạnh phúc ngập tràn vô tận

世上只有妈妈好

shìshàng zhǐyǒu māmā hǎo

Trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất

没妈的孩子像根草

méi mā de háizi xiàng gēn cǎo

Đứa trẻ không có mẹ giống như cỏ dại

离开妈妈的怀抱

líkāi māmā de huáibào

Rời xa vòng tay của mẹ

幸福哪里找

xìngfú nǎlǐ zhǎo

Hạnh phúc biết tìm ở đâu?

离开妈妈的怀抱

líkāi māmā de huáibào

Rời xa vòng tay của mẹ

幸福哪里找

xìngfú nǎlǐ zhǎo

Hạnh phúc biết tìm ở đâu?

 http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4OTAzMzg3Mg==&mid=207400313&idx=2&sn=1a02b1137dcc49ccb94ffc3b62c277c9&scene=0#rd  

Tiếng Hoa Bình Dương

Em Chỉ Quan Tâm Anh – Đặng Lệ Quân

如果没有遇见你, 我将会是在哪里? 日子过得怎么样, 人生是否要珍惜? 也许认识某一人, 过着平凡的日子。 不知道会不会, 也有爱情甜如蜜? 任时光匆匆流去, 我只在乎你。 心甘情愿感染你的气息。 人生几何能够得到知己? 失去生命的力量也不可惜。 所以我求求你, 别让我离开你。 …