Tiếng Hoa Bình Dương - Nghe - Nói - Đọc - Viết

Ngày Mai Anh Muốn Cưới Em – Châu Hoa Kiện

Bài hát: Ngày mai anh muốn cưới em

Trình bày: Châu Hoa Kiện秒针分针滴答滴答在心中

Miǎozhēn fēnzhēn dīdā dīdā zài xīnzhōng

Kim giây kim phút tích tắc trong lòng

我的眼光闪烁闪烁好空洞

wǒ de yǎnguāng shǎnshuò shǎnshuò hǎo kōngdòng

Ánh mắt tôi chợt ẩn chợt hiện một khoảng trống lớn

我的心跳扑通扑通地阵阵悸动

wǒ de xīntiào pūtōng pūtōng de zhèn zhèn jì dòng

Trái tim tôi từng đợt xao động thình thịch vọng tới

我问自己要你爱你有多浓

wǒ wèn zìjǐ yào nǐ ài nǐ yǒu duō nóng

Tự hỏi bản thân cần em, yêu em sâu đậm bao nhiêu

我要和你双宿双飞多冲动

wǒ yào hé nǐ shuāng sù shuāngfēi duō chōngdòng

Tôi muốn cùng em bên nhau bay nhảy khắp đất trời

我的内心忽上忽下地阵阵悸动

wǒ de nèixīn hū shàng hū xiàdì zhèn zhèn jì dòng

Trong lòng tôi ầm ầm từng trận sóng

明天我要嫁给你啦 明天我要嫁给你啦

míngtiān wǒ yào jià gěi nǐ la míngtiān wǒ yào jià gěi nǐ la

Ngày mai em hãy lấy tôi, ngày mai em hãy lấy tôi

要不是每天的交通 烦扰着我所有的梦

yào bùshì měitiān de jiāotōng fánrǎozhe wǒ suǒyǒu de mèng

Nếu không phải mỗi ngày trôi qua nỗi nhớ dày vò tôi trong cả giấc mộng

明天我要嫁给你啦 明天我要嫁给你啦

míngtiān wǒ yào jià gěi nǐ la míngtiān wǒ yào jià gěi nǐ la

Ngày mai em hãy lấy tôi, ngày mai em hãy lấy tôi

要不是你问我 要不是你劝我

yào bùshì nǐ wèn wǒ yào bùshì nǐ quàn wǒ

Nếu không phải em hỏi tôi, nếu không phải em khuyên nhủ tôi

要不是适当的时候 你让我心动

yào bùshì shìdàng de shíhòu nǐ ràng wǒ xīndòng

Nếu không phải thời gian đúng lúc đó là khi em khiến trái tim tôi xao động

秒针分针滴答滴答在心中

miǎozhēn fēnzhēn dīdā dīdā zài xīnzhōng

Kim giây kim phút tích tắc trong lòng

我的眼光闪烁闪烁好空洞

wǒ de yǎnguāng shǎnshuò shǎnshuò hǎo kōngdòng

Ánh mắt tôi chợt ẩn chợt hiện một khoảng trống lớn

我的心跳扑通扑通地阵阵悸动

wǒ de xīntiào pūtōng pūtōng de zhèn zhèn jì dòng

Trái tim tôi từng đợt xao động thình thịch vọng tới

我问自己要你爱你有多浓

wǒ wèn zìjǐ yào nǐ ài nǐ yǒu duō nóng

Tự hỏi bản thân cần em, yêu em sâu đậm bao nhiêu

我要和你双宿双飞多冲动

wǒ yào hé nǐ shuāng sù shuāngfēi duō chōngdòng

Tôi muốn cùng em bên nhau bay nhảy khắp đất trời

我的内心忽上忽下地阵阵悸动

wǒ de nèixīn hū shàng hū xiàdì zhèn zhèn jì dòng

Trong lòng tôi ầm ầm từng đợt sóng

明天我要嫁给你啦 明天我要嫁给你啦

míngtiān wǒ yào jià gěi nǐ la míngtiān wǒ yào jià gěi nǐ la

Ngày mai em hãy lấy tôi, ngày mai em hãy lấy tôi

要不是停电的一夜 才发现我寂寞空洞

yào bùshì tíngdiàn de yīyè cái fāxiàn wǒ jìmò kōngdòng

Nếu như không phải mất điện một đêm mới nhận ra trong lòng trống vắng cô đơn

明天我要嫁给你啦 明天我要嫁给你啦

míngtiān wǒ yào jià gěi nǐ la míngtiān wǒ yào jià gěi nǐ la

Ngày mai em hãy lấy tôi, ngày mai em hãy lấy tôi

 要不是你问我 要不是你劝我

yào bùshì nǐ wèn wǒ yào bùshì nǐ quàn wǒ

Nếu như không phải em hỏi tôi, nếu như không phải em khuyên nhủ tôi

要不是适当的时候 你让我心动

yào bùshì shìdàng de shíhòu nǐ ràng wǒ xīndòng

Nếu như không phải thời gian đúng lúc đó là khi em khiến trái tim tôi xao động

明天我要嫁给你啦 明天终于嫁给你啦

míngtiān wǒ yào jià gěi nǐ la míngtiān zhōngyú jià gěi nǐ la

Ngày mai em hãy lấy tôi, ngày mai em hãy lấy tôi

要不是每天的交通 烦扰着我所有的梦

yào bùshì měitiān de jiāotōng fánrǎozhe wǒ suǒyǒu de mèng

Nếu như không phải mỗi ngày trôi qua nỗi nhớ dày vò tôi trong cả giấc mộng

明天我要嫁给你啦 明天终于嫁给你啦

míngtiān wǒ yào jià gěi nǐ la míngtiān zhōngyú jià gěi nǐ la

Ngày mai em hãy lấy tôi, ngày mai em hãy lấy tôi

要不是你问我 要不是你劝我

yào bùshì nǐ wèn wǒ yào bùshì nǐ quàn wǒ

Nếu như không phải em hỏi tôi, nếu như không phải em khuyên nhủ tôi

可是我就在这时候 害怕惶恐

kěshì wǒ jiù zài zhè shíhòu hàipà huángkǒng

Thực ra tôi lúc này đây sợ hãi đến tột cùng

Lưu Trữ