我沒有騙你 wo mei you pian ni

我没有骗你

Wǒ méi yǒu piàn nǐ

Em không có gạt anh

没有骗你

méiyǒu piàn nǐ

Không có gạt anh

离开你 万分不得已

líkāi nǐ wànfēn bùdéyǐ

Rời xa anh là vạn bất đắt dĩ

既然不能够在一起

Jìrán bù nénggòu zài yìqǐ

Nếu đã không thể ở bên nhau

不如早一点分离

bùrú zǎo yìdiǎn fēnlí

Chi bằng sớm chia tay

你忘了我

Nǐ wàngle wǒ

Anh quên em

我也忘了你

wǒ yě wàngle nǐ

Em cũng quên anh

把我俩的过去

bǎ wǒ liǎ de guòqù

Hãy đem quá khứ của chúng mình

丢进河里

diū jìn hé lǐ

Vứt vào lòng sông

埋在土里

mái zài tǔ lǐ

Chôn trong lòng đất

让我俩永远永远地忘记

ràng wǒ liǎ yǒngyuǎn yǒngyuǎn dì wàngjì

Để chúng mình mãi mãi lãng quên

 

我实在爱你

Wǒ shízài ài nǐ

Em yêu anh thật lòng

实在爱你

shízài ài nǐ

Yêu anh thật lòng

为了你 牺牲我自己

wèile nǐ xīshēng wǒ zìjǐ

Vì anh mà hy sinh bản thân mình

虽然我没有得到你

Suīrán wǒ méiyǒu dédào nǐ

Tuy không có được anh

你会给我甜蜜

nǐ huì gěi wǒ tiánmì

Anh sẽ cho em ngọt ngào

你忘了我

Nǐ wàngle wǒ

Anh quên em

我也忘了你

wǒ yě wàngle nǐ

Em cũng quên anh

把我俩的过去

bǎ wǒ liǎ de guòqù

Hãy đem quá khứ của chúng mình

丢进河里

diū jìn hé lǐ

Vứt vào lòng sông

埋在土里

mái zài tǔ lǐ

Chôn trong lòng đất

让我俩永远永远地忘记

ràng wǒ liǎ yǒngyuǎn yǒngyuǎn dì wàngjì

Để chúng mình mãi mãi lãng quên

我为你流泪

Wǒ wèi nǐ liúlèi

Em vì anh mà rơi lệ

我也哭泣

wǒ yě kūqì

vì anh mà khóc

要分离实在不得已

yào fēnlí shízài bùdéyǐ

phải chia tay thật là bất đắc dĩ

今生不能够在一起

jīnshēng bù nénggòu zài yī qǐ

kiếp này không thể ở bên nhau

来生我俩再团聚

lái shēng wǒ liǎ zài tuánjù

kiếp sau hai đứa mình đoàn tụ

你忘了我

Nǐ wàngle wǒ

Anh quên em

我也忘了你

wǒ yě wàngle nǐ

Em cũng quên anh

把我俩的过去

bǎ wǒ liǎ de guòqù

Hãy đem quá khứ của chúng mình

丢进河里

diū jìn hé lǐ

Vứt vào lòng sông

埋在土里

mái zài tǔ lǐ

Chôn trong lòng đất

让我俩永远永远地忘记

ràng wǒ liǎ yǒngyuǎn yǒngyuǎn dì wàngjì

Để chúng mình mãi mãi lãng quên

 

 

admin

Để được tư vấn khóa học phù hợp, vui lòng liên hệ: Thầy Đức: 0168.325.6663 - Email: tienghoabinhduong.com@gmail.com

Tất cả bài viết

admin

Để được tư vấn khóa học phù hợp, vui lòng liên hệ: Thầy Đức: 0168.325.6663 - Email: tienghoabinhduong.com@gmail.com