Lời tiếng Trung

那一天知道你要走

我们一句话也没有说

当午夜的钟声敲痛离别的心门

却打不开你深深的沉默

那一天送你送到最后

我们一句话也没有留

当拥挤的月台挤痛送别的人们

却挤不掉我深深的离愁

我知道你有千言你有万语

却不肯说出口

你知道我好担心我好难过

却不敢说出口

当你背上行囊卸下那份荣耀

我只能让眼泪流在心底

面带着微笑用力的挥挥手

祝你一路顺风

当你踏上月台从此一个人走

我只能深深地祝福你

深深的祝福你最亲爱的朋友

祝你一路顺风


Lời Pinyin

Nà yītiān zhīdào nǐ yào zǒu

wǒmen yījù huà yě méiyǒu shuō

dāng wǔyè de zhōng shēng qiāo tòng líbié de xīn mén

què dǎ bù kāi nǐ shēn shēn de chénmò

nà yītiān sòng nǐ sòng dào zuìhòu

wǒmen yījù huà yě méiyǒu liú

dāng yǒngjǐ de yuè tái jǐ tòng sòngbié de rénmen

què jǐ bù diào wǒ shēn shēn de líchóu

wǒ zhīdào nǐ yǒu qiānyán nǐ yǒu wàn yǔ

què bù kěn shuō chūkǒu

nǐ zhīdào wǒ hǎo dānxīn wǒ hǎo nánguò

què bù gǎn shuō chūkǒu

dāng nǐ bèi shàng xíngnáng xiè xià nà fèn róngyào

wǒ zhǐ néng ràng yǎnlèi liú zài xīndǐ

miàn dàizhe wéixiào yònglì de huī huīshǒu

zhù nǐ yīlù shùnfēng

dāng nǐ tà shàng yuè tái cóngcǐ yīgè rén zǒu

wǒ zhǐ néng shēn shēn de zhùfú nǐ

shēn shēn de zhù fú nǐ zuì qīn’ài de péngyǒu

zhù nǐ yīlù shùnfēng


Lời dịch

Ngày hay tin anh phải ra đi

Chúng ta một câu cũng ko nói

Khi tiếng chuông nửa đêm vang lên, đánh thức nỗi đau ly biệt trong lòng

Nhưng ko đánh vỡ sự im lặng nặng trĩu nơi anh

Ngày tiễn anh, tiễn đến cuối cùng

Chúng ta một lời cũng ko nói

Khi sân ga chen chúc, siết chặt dòng người tiễn biệt

Nhưng ko siết đc nỗi khổ biệt ly sâu sắc nơi tôi.

Tôi biết anh có vạn câu, anh có ngàn lời

Nhưng ko thể nói ra

Anh biết tôi rất lo lắng … tôi rất buồn

Nhưng ko dám nói ra

Khi anh mang hành lý lên, bỏ vinh quang ở lại

Tôi chỉ có thể để lệ rơi nơi đáy lòng

Mặt gượng cười, vẫy vẫy tay chào

Chúc anh lên đường bình an!

Khi anh từ sân ga bước đi

Tôi chỉ có thể chân thành chúc phúc anh

Chân thành chúc phúc anh … người bạn thân nhất của tôi

Chúc anh lên đường bình an!

admin

Để được tư vấn khóa học phù hợp, vui lòng liên hệ: Thầy Đức: 0168.325.6663 - Email: tienghoabinhduong.com@gmail.com

Tất cả bài viết

admin

Để được tư vấn khóa học phù hợp, vui lòng liên hệ: Thầy Đức: 0168.325.6663 - Email: tienghoabinhduong.com@gmail.com