Bài tập luyện dịch của giáo trình Hán ngữ tập 2 quyển 1

第31课
1.Vương Lan đi đâu rồi? – Cô ấy đi mua đồ rồi.
王兰去哪儿了? 她去买东西了。
Wáng Lán qù nǎr le? Tā qù mǎi dōngxi le

2.Lúc chiều cậu gọi điện cho mình à?
下午你给我打电话了吗?
Xiàwǔ nǐ gěi wǒ dǎ diànhuà le ma?

3.Chẳng phải bạn muốn thi HSK sao?
你不是想考HSK吗?
Nǐ  bú shì xiǎng kǎo HSK ma?

4.Anh đi thăm Trương Đông chưa? – Tôi vẫn chưa đi thăm Trương Đông.
你去看张东了没有? – 我还没去看张东。
Nǐ qù kàn Zhāng Dōng le méiyǒu? – Wǒ hái méi qù kàn Zhāng Dōng

5.Có phải tối hôm qua các bạn cùng đi xem phim không? (dùng 是不是)
昨晚你们是不是一起去看电影?
Zuó wǎn nǐmen shì bu shì yìqǐ qù kàn diànyǐng?

6.Hồi sáng anh ấy luyện thư pháp rồi, bây giờ lại luyện nữa.
上午他练书法了, 现在又练了。
Shàngwǔ tā liàn shūfǎ le, xiànzài yòu liàn le.

7.Tôi không mua báo Sài Gòn giải phóng hôm nay.
我不买今天的西贡解放报。
Wǒ bù mài jīntiān de Xīgòng jiěfàng bào.

8.Lúc anh đến tìm tôi, có lẽ tôi đang đọc sách trong thư viện.
你来找我的时候, 我可能正在图书馆看书呢。
Nǐ lái zhǎo wǒ de shíhou, wǒ kěnéng zhèngzài túshūguǎn kàn shū ne.

9.Bộ phim này rất hay, hôm qua tôi xem rồi, hôm nay tôi muốn xem nữa.
这个电影很好看, 昨天我看了, 今天我还想再看。
Zhè ge diànyǐng hěn hǎokàn, zuótiān wǒ kàn le, jīntiān wǒ hái xiǎng zài kàn

10.Mới nãy Điền Phương gọi điện cho anh, anh không có ở nhà, cô ấy nói lát nữa gọi lại.
刚才田芳给你打电话, 你不在, 她说一会儿再打。
Gāngcái Tián Fāng gěi nǐ dǎ diànhuà, nǐ bú zài, tā shuō yíhuǐr zài dǎ.

 

admin

Để được tư vấn khóa học phù hợp, vui lòng liên hệ: Thầy Đức: 0168.325.6663 - Email: tienghoabinhduong.com@gmail.com

Tất cả bài viết

admin

Để được tư vấn khóa học phù hợp, vui lòng liên hệ: Thầy Đức: 0168.325.6663 - Email: tienghoabinhduong.com@gmail.com