Bài tập luyện dịch của giáo trinh 301 câu đàm thoại tiếng Hoa

第二十九课

  1. 1.Tôi rất thích thể thao, còn bạn, bạn có thích không?

我很喜欢运动,你呢,你喜欢吗?

Wǒ hěn xǐhuan yùndòng, nǐ ne, nǐ xǐhuan ma?

  1. 2.Bơi lội, trượt băng, bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá…Tôi đều thích cả!

游泳、滑冰、篮球、排球、足球…我都喜欢!

Yóuyǒng, huábīng, lánqiú, páiqiú, zúqiú… Wǒ dū xǐhuan!

3.Bạn có thường đánh bóng bàn và cầu lông không?

你常常打乒乓球和羽毛球吗?

Nǐ chángcháng dǎ pīngpāngqiú hé yǔmáoqiú ma?

4.Tôi đánh quần vợt không giỏi bằng bạn tôi.

我打网球打得没有我朋友好。

Wǒ dǎ wǎngqiú dǎ dé méiyǒu wǒ péngyǒu hǎo

5.Chiều nay có thi đấu bóng, lớp của Đại Vệ đấu với lớp của Lưu Kinh.

今天下午有球赛,大卫班跟刘京班比赛。

Jīntiān xiàwǔ yǒu qiúsài, Dà Wèi bān gēn Liú Jīng bān bǐsài.

6.Sáng nay có thi đua viết bút lông, lớp của Vương Lan thi đua với lớp của Hòa Tử.

今天早上有写毛笔字比赛,王兰班跟和子班比赛。

Jīntiān zǎoshang yǒu xiě máobǐzì bǐsài, Wáng Lán bān gēn Hézi bān bǐsài.

  1. Tôi rất muốn học, nhưng chữ bút lông khó viết quá đi!

我很想学,可是毛笔字太难写了。

Wǒ hěn xiǎng xué, kěshì máobǐzì tài nán xiě le!

8.Chủ nhật, bạn có thể nhờ thầy Trương dạy (cho) bạn.

星期天,你可以请张老师教你。

Xīngqítiān, nǐ kěyǐ qǐng Zhāng lǎoshī jiāo nǐ.

9.Nãy giờ tôi mỏi quá rồi, chúng ta đi ra ngoài tản bộ một lát đi.

刚才到现在我很疲劳,我们出去散散步吧。

Gāngcái dào xiànzài wǒ hěn píláo, wǒmen chūqù sàn san bù ba.

10.Một lát nữa tôi còn phải giặt đồ, không thể đi tản bộ đâu.

一会儿我还要洗衣服,不能去散步了。

Yīhuǐr wǒ hái yào xǐ yīfu, bù néng qù sàn bù le.

  1. Món ăn Nhật bản chắc khó làm lắm nhỉ? Tôi rất muốn học.

日本菜一定很难做吧?我很想学。

Rìběn cài yídìng hěn nán zuò ba? Wǒ hěn xiǎng xué..

12.Ai cũng có sở thích của riêng mình, có người thích thể thao, có người thích đọc sách, có người thích xem phim. Sở thích nào cũng đều tốt cả, nhưng cũng có những sở thích không tốt, đó chính là thích hút thuốc, thích uống rượu, thích chạy xe nhanh…Những sở thích đó, chúng ta không nên thích, vì những sở thích đó đối với sức khỏe của chúng ta không tốt tí nào cả!

谁都有自已的爱好,有的人喜欢运动,有的人喜欢看书,有的人喜欢看电影。什
么爱好都好,但也有不好的爱好。那就是喜欢抽烟,喜欢喝酒,喜欢骑快车…那
些爱好,我们不该喜欢。因为那些爱好对我们的身体一点
也不好!

Shuí dōu yǒu zìjǐ de àihào, yǒu de rén xǐhuan yùndòng, yǒu de rén xǐhuan kàn shū, yǒu de rén xǐhuan kàn diànyǐng. shénme àihào dōu hǎo, dàn yě yǒu bù hǎo de àihào. Nà jiùshì xǐhuan chōu yān, xǐhuān hē jiǔ, xǐhuan qí kuài chē,,, nàxiē àihào, wǒmen bù gāi xǐhuan. Yīnwèi nàxiē àihào duì wǒmen de shēntǐ yìdiǎnr yě bù hǎo!

admin

Để được tư vấn khóa học phù hợp, vui lòng liên hệ: Thầy Đức: 0168.325.6663 - Email: tienghoabinhduong.com@gmail.com

Tất cả bài viết

admin

Để được tư vấn khóa học phù hợp, vui lòng liên hệ: Thầy Đức: 0168.325.6663 - Email: tienghoabinhduong.com@gmail.com