Thông Báo Chiêu Sinh

Khai Giảng Lớp Mới

Ngày 04/12/2017 khai giảng:

Lớp A1 vỡ lòng, học 4 kĩ năng nghe nói,đọc, viết (giáo trinh 301 câu, bắt đầu từ bài 1)

Thời gian học từ 17h45 – 19h15 thứ hai, tư, sáu

Học phí: 1.200.000đ/ 5 tháng

Tư vấn lớp luyện thi HSK

Đt tư vấn: 0168 325 6663 Thầy Đức

 

Previous Thông Báo Chiêu sinh
Next Thông báo chiêu sinh

You might also like

Lịch Khai Giảng

Thông Báo Chiêu Sinh

Khai Giảng Lớp Mới Ngày 18/09/2017 khai giảng lớp A1 vỡ lòng, học 4 kĩ năng nghe nói, đọc, viết. Thời gian học từ 17h45 – 19h15 thứ hai, tư,

Lịch Khai Giảng

Thông Báo Chiêu Sinh

Khai Giảng Lớp Mới 1.Ngày 05/06/2017 khai giảng lớp A1 vỡ lòng, học 4 kĩ năng nghe nói, đọc, viết. Thời gian học từ 17h45 – 19h15 thứ hai, tư,

Lịch Khai Giảng

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Khai Giảng Lớp Mới Ngày 24/04/2017 khai giảng lớp A1 vỡ lòng, học 4 kĩ năng nghe nói, đọc, viết. Thời gian học từ 17h45 – 19h15 thứ hai, tư,