Trang chủ Lịch Khai Giảng Thông Báo Chiêu Sinh

Thông Báo Chiêu Sinh

15

Khai Giảng Lớp Mới

Ngày 04/12/2017 khai giảng:

Lớp A1 vỡ lòng, học 4 kĩ năng nghe nói,đọc, viết (giáo trinh 301 câu, bắt đầu từ bài 1)

Thời gian học từ 17h45 – 19h15 thứ hai, tư, sáu

Học phí: 1.200.000đ/ 5 tháng

Tư vấn lớp luyện thi HSK

Đt tư vấn: 0168 325 6663 Thầy Đức