Thông Báo Chiêu Sinh

Khai Giảng Lớp Mới

Ngày 18/09/2017 khai giảng lớp A1 vỡ lòng, học 4 kĩ năng nghe nói,

đọc, viết.

Thời gian học từ 17h45 – 19h15 thứ hai, tư, sáu

Học phí: 1.200.000đ/ 5 tháng

Tư vấn lớp luyện thi HSK

Đt tư vấn: 0168 325 6663 Thầy Đức

Khen thưởng cho các học viên đạt thành tích tốt trong học tập

Khen thưởng cho các học viên đạt thành tích tốt trong học tập

Khen thưởng cho các học viên đạt thành tích tốt trong học tập:

Lớp A 1

Hạng 1:

Nguyễn Ngọc Thùy Dương ( quà thưởng + tiền thưởng = 300000 đ)

Hạng 2:

Nguyễn Minh Thành ( quà thưởng + tiền thưởng = 200000 đ)

Hạng 3:

Nguyễn Thị Thảo Linh ( quà thưởng + tiền thưởng = 100000 đ)

 

 

 

Previous Thông báo chiêu sinh
Next Thông Báo Chiêu Sinh

You might also like

Lịch Khai Giảng

Khai Giảng Lớp Mới

Thông báo khai giảng các lớp tiếng Hoa Ngày 19 /10/2016 khai giảng lớp A1 vỡ lòng, học 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Thời gian học từ 19

Lịch Khai Giảng

Thông Báo Chiêu Sinh

Khai Giảng Lớp Mới Ngày 16/10/2017 khai giảng lớp A1 vỡ lòng, học 4 kĩ năng nghe nói, đọc, viết. Thời gian học từ 19h30 – 21h00 thứ hai, tư,

Lịch Khai Giảng

Khai Giảng Lớp Mới

Ngày 06/03/2017 khai giảng lớp A1 vỡ lòng, học 4 kĩ năng nghe nói, đọc, viết. Thời gian học từ 19h30 – 21h30 thứ hai, tư, sáu Học phí: 950.000đ/