You might also like

Lịch Khai Giảng

Khai giảng lớp mới

Thông báo khai giảng các lớp tiếng Hoa 1.Ngày 20 /06/2016 khai giảng lớp A1 vỡ lòng, học 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Thời gian học từ 17

Lịch Khai Giảng

Thông Báo Chiêu sinh

Khai Giảng Lớp Mới I.Ngày 30/10/2017 khai giảng: 1. Lớp A2 , học 4 kĩ năng nghe nói,đọc, viết (giáo trinh 301 câu, bài 16 – 31 ) Thời gian

Lịch Khai Giảng

Thông báo

Lớp tiếng Hoa giao tiếp cấp tốc khai giảng ngày thứ ba 13/06/2017 còn 3 chỗ trống, ngày đầu tiên khai giảng chỉ học số đếm, ngày thứ năm 15/06/2017