Tiếng Hoa Bình Dương - Nghe - Nói - Đọc - Viết
Tiếng Hoa Bình Dương

Thông báo chiêu sinh

Ngày 07/11/2018 khai giảng lớp a 4, học 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết, giáo trình Hán ngữ từ bài 46 – 60

Thời gian học từ 17h45 – 19h15 thứ hai, tư, sáu.

Học phí: 2,000,000 đ/ khóa 5 tháng

Chi tiết xin liên hệ thầy Đức 038 325 6663

Lưu Trữ