Tiếng Hoa Bình Dương - Nghe - Nói - Đọc - Viết
Tiếng Hoa Bình Dương

Thông báo chiêu sinh

Lịch khai giảng:

 1. Ngày 25/09/2018 khai giảng lớp A1 (vỡ lòng), học 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
  Thời gian học: từ 18h00 – 20h15 thứ ba, năm.
  Học phí: 1,400,000đ/ khóa 5 tháng
 2. Ngày 08/10/2018 khai giảng lớp A2, học 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết, giáo trình 301 câu, từ bài 16-30.
  Thời gian học: từ 19h30 – 21h00 thứ hai,tư, sáu.
  Học phí: 1,600,000đ/ khóa 5 tháng.
  Những học viên có nhu cầu thi lấy chứng chỉ HSK 3,4 vào kỳ thi tháng 12 năm nay hãy liên hệ thầy Đức.
  Đt: 0168 325 6663

Lưu Trữ