Tiếng Hoa Bình Dương - Nghe - Nói - Đọc - Viết
Tiếng Hoa Bình Dương

Thông báo chiêu sinh

Ngày 30/07/2018 khai giảng lớp a 1 vỡ lòng, học 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Giáo trình: giáo trình 301 câu, từ bài 01- 15

Thời gian học: 19h30 – 21h00, hai tư sáu

Học phí: 1.400.000 đ/5 tháng

Học và luyện thi HSK liên hệ thầy Đức.

0168 325 6663

Lưu Trữ