Thông báo chiêu sinh

Khai giảng các lớp tiếng Hoa::

1.12/03/2018 khai giảng lớp a 3

Giáo trình: giáo trình Hán ngữ tập 2 quyển1, từ bài 31- 45

Thời gian học: 19h30 – 21h00, hai tư sáu

Học phí: 1.800.000 đ/5 tháng

2.Ngày 19/03/2018 khai giảng lớp a 1 vỡ lòng, học 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Giáo trình: giáo trình 301 câu, từ bài 01- 15

Thời gian học: 17h45 – 19h15, hai tư sáu

Học phí: 1.400.000 đ/5 tháng

3.Ngày 19/03/2018 khai giảng lớp a 2, học 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Giáo trình: giáo trình 301 câu, từ bài 16- 30

Thời gian học: 17h45 – 19h15, hai tư sáu

Học phí: 1.600.000 đ/5 tháng

Ngoài ra còn có lớp HSK 1 và 3, đàm thoại cấp tốc, mọi chi tiết xin

liên hệ:

0168 325 6663 thầy Đức

 

Previous Thông báo chiêu sinh

You might also like

Lịch Khai Giảng

Quên cách yêu – Lương Bích Hữu

    从多久不能记得我也不再说爱谁, (Cóng duōjiǔ bùnéng jìde wǒ yě bù zàishuō ài shuí) 怕说分手话长夜泪珠流逝在枕边, (Pà shuō fēnshǒu huà chángyè lèizhū liúshì zài zhěn biān) 从你离开后我, 我想诅咒什么, 帶我伤口咒你在憨头. (Cóng nǐ líkāi

Lịch Khai Giảng

Thông Báo Chiêu sinh

Khai Giảng Lớp Mới I.Ngày 30/10/2017 khai giảng: 1. Lớp A2 , học 4 kĩ năng nghe nói,đọc, viết (giáo trinh 301 câu, bài 16 – 31 ) Thời gian

Lịch Khai Giảng

Khai Giảng Lớp Mới

Thông báo khai giảng các lớp tiếng Hoa Ngày 19 /10/2016 khai giảng lớp A1 vỡ lòng, học 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Thời gian học từ 19