Trang chủ Lịch Khai Giảng Thông báo chiêu sinh

Thông báo chiêu sinh

33

Khai giảng các lớp tiếng Hoa::

1.12/03/2018 khai giảng lớp a 3

Giáo trình: giáo trình Hán ngữ tập 2 quyển1, từ bài 31- 45

Thời gian học: 19h30 – 21h00, hai tư sáu

Học phí: 1.800.000 đ/5 tháng

2.Ngày 19/03/2018 khai giảng lớp a 1 vỡ lòng, học 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Giáo trình: giáo trình 301 câu, từ bài 01- 15

Thời gian học: 17h45 – 19h15, hai tư sáu

Học phí: 1.400.000 đ/5 tháng

3.Ngày 19/03/2018 khai giảng lớp a 2, học 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Giáo trình: giáo trình 301 câu, từ bài 16- 30

Thời gian học: 17h45 – 19h15, hai tư sáu

Học phí: 1.600.000 đ/5 tháng

Ngoài ra còn có lớp HSK 1 và 3, đàm thoại cấp tốc, mọi chi tiết xin

liên hệ:

0168 325 6663 thầy Đức