Tiếng Hoa Bình Dương trực thuộc TRUNG TÂM HOA NGỮ PHỤ NỮ BÌNH DƯƠNG
Trang Chủ / Lịch Khai Giảng / Thông báo chiêu sinh

Thông báo chiêu sinh

Ngày 02/01/2018 khai giảng lớp HSK vỡ lòng.

Thời gian học từ 18h00 – 19h30 thứ ba, thứ năm hàng tuần.

Mọi chi tiết xin liên hệ: 0168 325 6663 Thầy Đức

Tiếng Hoa Bình Dương

Tiếng Hoa Bình Dương

Thông báo chiêu sinh

Ngày 30/07/2018 khai giảng lớp a 1 vỡ lòng, học 4 kỹ năng nghe, nói, …