You might also like

Lịch Khai Giảng

Thông Báo Chiêu Sinh

Khai Giảng Lớp Mới Ngày 18/09/2017 khai giảng lớp A1 vỡ lòng, học 4 kĩ năng nghe nói, đọc, viết. Thời gian học từ 17h45 – 19h15 thứ hai, tư,

Lịch Khai Giảng

Khai Giảng Lớp Mới

Ngày 06/03/2017 khai giảng lớp A1 vỡ lòng, học 4 kĩ năng nghe nói, đọc, viết. Thời gian học từ 19h30 – 21h30 thứ hai, tư, sáu Học phí: 950.000đ/

Lịch Khai Giảng

Thông Báo Chiêu Sinh

Khai Giảng Lớp Mới 1.Ngày 17/07/2017 khai giảng lớp A1 vỡ lòng, học 4 kĩ năng nghe nói, đọc, viết. Thời gian học từ 19h30 – 21h00 thứ hai, tư,