Tiếng Hoa Bình Dương - Nghe - Nói - Đọc - Viết

Khai giảng lớp mới

Thông báo khai giảng các lớp tiếng Hoa

1.Ngày 20 /06/2016 khai giảng lớp A1 vỡ lòng, học 4 kĩ năng nghe,

nói, đọc, viết.

Thời gian học từ 17 h45 – 19h15 thứ hai, tư, sáu.

Học phí: 850.000đ/ 05 tháng

2.Ngày 21 /06/2016 khai giảng lớp đàm thoại cấp tốc, học nghe nói.

Thời gian học từ 19 h15 – 21h00 thứ ba, năm, bảy.

Học phí: 1550.000đ/ 05 tháng

Tất cả các lớp nói trên đều dành cho các đối tượng chưa từng học tiếng Hoa.

Đt tư vấn: 0168 325 6663 Thầy Đức

Add comment

Lưu Trữ