Tiếng Hoa Bình Dương trực thuộc TRUNG TÂM HOA NGỮ PHỤ NỮ BÌNH DƯƠNG
Để được tư vấn khóa học phù hợp, vui lòng liên hệ: Thầy Đức: 0168.325.6663
Email: tienghoabinhduong.com@gmail.com
Trang chủ Lịch Khai Giảng Khai Giảng Lớp Mới

Khai Giảng Lớp Mới

42

Thông báo khai giảng các lớp tiếng Hoa

1. Ngày 21 /11/2016 khai giảng lớp A2 , học 4 kĩ năng nghe,

nói, đọc, viết.( bài 16 – 30, giáo trình 301 câu)

Thời gian học từ 17 h45 – 19h15 thứ hai, tư, sáu.

Học phí: 950.000đ/ 05 tháng

2. Ngày 28/11/2016 khai giảng lớp A1 vỡ lòng, học 4 kĩ năng nghe nói, đọc, viết.

Thời gian học từ 17h45 – 19h15 thứ hai, tư, sáu

Học phí: 850.000đ/ 5 tháng

Đt tư vấn: 0168 325 6663 Thầy Đức