Khai Giảng Lớp Mới

Thông báo khai giảng các lớp tiếng Hoa

1. Ngày 21 /11/2016 khai giảng lớp A2 , học 4 kĩ năng nghe,

nói, đọc, viết.( bài 16 – 30, giáo trình 301 câu)

Thời gian học từ 17 h45 – 19h15 thứ hai, tư, sáu.

Học phí: 950.000đ/ 05 tháng

2. Ngày 28/11/2016 khai giảng lớp A1 vỡ lòng, học 4 kĩ năng nghe nói, đọc, viết.

Thời gian học từ 17h45 – 19h15 thứ hai, tư, sáu

Học phí: 850.000đ/ 5 tháng

Đt tư vấn: 0168 325 6663 Thầy Đức

Previous Từ vựng về trái cây
Next Kết quả thi kiểm tra giữa khóa

You might also like

Lịch Khai Giảng

Thông Báo Chiêu Sinh

Khai Giảng Lớp Mới 1.Ngày 05/06/2017 khai giảng lớp A1 vỡ lòng, học 4 kĩ năng nghe nói, đọc, viết. Thời gian học từ 17h45 – 19h15 thứ hai, tư,

Lịch Khai Giảng

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Khai Giảng Lớp Mới Ngày 24/04/2017 khai giảng lớp A1 vỡ lòng, học 4 kĩ năng nghe nói, đọc, viết. Thời gian học từ 17h45 – 19h15 thứ hai, tư,

Lịch Khai Giảng

Thông báo

Lớp tiếng Hoa giao tiếp cấp tốc khai giảng ngày thứ ba 13/06/2017 còn 3 chỗ trống, ngày đầu tiên khai giảng chỉ học số đếm, ngày thứ năm 15/06/2017