Tiếng Hoa Bình Dương - Nghe - Nói - Đọc - Viết
Tiếng Hoa Bình Dương

Kết quả thi kiểm tra giữa khóa

Kết quả thi kiểm tra giữa khóa

Lớp A 1 ca 1 thầy Đức (李益德老师)

Ngày thi: 14, 17, 19/ 07/ 2017

序号姓名笔试分数口试分数听力分数
SttHọ tênĐiểm thi viếtĐiểm thi nóiĐiểm thi nghe
1阮氏金绣88.58.8
2阮氏金银76.5
3黄氏锦清4.58.53
4王氏和976
5陈氏梦秋9.67.59.8
6邓氏娇莺8.778
7武氏海9.998.6
8阮氏竹薇7.577.1
9武氏萱8.576.5
10黎氏锦江9
11潘氏红8.59.89.8
12邓氏美缘7.588.6
13阮氏雪梅5.76.53.5
14黄玉清平9.799.6
15彭世裕9.19.58.2
16范氏东凤8.56.55.2
17阮维芳8.56.53.5
18黎氏黄媚6.76.55.4
19黄氏银9.57.58.6
20阮氏明福9.587
21胡氏青草7.766.2

Lưu Trữ