Tiếng Hoa Bình Dương trực thuộc TRUNG TÂM HOA NGỮ PHỤ NỮ BÌNH DƯƠNG
Trang Chủ / Hoạt Động / Kết quả thi kiểm tra giữa khóa

Kết quả thi kiểm tra giữa khóa

Kết quả thi kiểm tra giữa khóa

Lớp A 1 ca 1 thầy Đức (李益德老师)

Ngày thi: 14, 17, 19/ 07/ 2017

序号 姓名 笔试分数 口试分数 听力分数
Stt Họ tên Điểm thi viết Điểm thi nói Điểm thi nghe
1 阮氏金绣 8 8.5 8.8
2 阮氏金银 7 6.5
3 黄氏锦清 4.5 8.5 3
4 王氏和 9 7 6
5 陈氏梦秋 9.6 7.5 9.8
6 邓氏娇莺 8.7 7 8
7 武氏海 9.9 9 8.6
8 阮氏竹薇 7.5 7 7.1
9 武氏萱 8.5 7 6.5
10 黎氏锦江 9
11 潘氏红 8.5 9.8 9.8
12 邓氏美缘 7.5 8 8.6
13 阮氏雪梅 5.7 6.5 3.5
14 黄玉清平 9.7 9 9.6
15 彭世裕 9.1 9.5 8.2
16 范氏东凤 8.5 6.5 5.2
17 阮维芳 8.5 6.5 3.5
18 黎氏黄媚 6.7 6.5 5.4
19 黄氏银 9.5 7.5 8.6
20 阮氏明福 9.5 8 7
21 胡氏青草 7.7 6 6.2

Tiếng Hoa Bình Dương

Tiếng Hoa Bình Dương

TRUNG TÂM HOA NGỮ PHỤ NỮ BÌNH DƯƠNG

Tiếng Hoa Bình Dương trực thuộc TRUNG TÂM HOA NGỮ PHỤ NỮ BÌNH DƯƠNG đã …