Tiếng Hoa Bình Dương trực thuộc TRUNG TÂM HOA NGỮ PHỤ NỮ BÌNH DƯƠNG
Trang Chủ / Hoạt Động / Kết quả thi kiểm tra giữa khóa

Kết quả thi kiểm tra giữa khóa

Kết quả thi kiểm tra giữa khóa

Lớp A 1 ca 1 thầy Đức (李益德老师)

Ngày thi: 05, 07, 09/ 06/ 2017

序号 姓名 笔试分数 口试分数 听力分数
Stt Họ tên Điểm thi viết Điểm thi nói Điểm thi nghe
1 阮氏玉耀 8.5 8.5 9
2 阮氏草玲 8.9 8.5 9.4
3 阮玉垂杨 9.3 9 9.8
4 阮如意 9.2 8.5 7.3
5 黎氏思 6.8 8 8.9
6 阮氏春寻 7.8 7.5 8.8
7 阮明成 9.6 8.5 8.8
8 阮武灵 7.3 4.5
9 黎氏垂容 8.9 7.5 9.5
10 黎兰青 2 1 6.5
11 武成春 3 5 4.5
12 阮氏娟 7.9 7 8.6
13 阮有凭 3 3
14 王宝珍 8.2 7.5 8.2
15 陈金阔 8.4 4
16 阮梦仙 8.5 8 9
17 谢氏花 7.9 7 6.9
18 武氏金银 8.8 8 8.9
19 豆氏水 8.7 9 7.6
20 吴权真 5.9 6.5 7.6
21 吴成仁 5.8 6.5 8.1
22 阮氏玉欣 6.6 8 4.6
23 邓世明 5.3 7.5 4
24 廖庆薇 5 7.5 7.6
25 陈文玉 8.8 8.5 5.8
26 杜氏翠安 6.5 7 8.2

Tiếng Hoa Bình Dương

Tiếng Hoa Bình Dương

TRUNG TÂM HOA NGỮ PHỤ NỮ BÌNH DƯƠNG

Tiếng Hoa Bình Dương trực thuộc TRUNG TÂM HOA NGỮ PHỤ NỮ BÌNH DƯƠNG đã …