Tiếng Hoa Bình Dương - Nghe - Nói - Đọc - Viết
Tiếng Hoa Bình Dương

Kết quả thi kiểm tra giữa khóa

Kết quả thi kiểm tra giữa khóa

Lớp A 1 ca 1 thầy Đức (李益德老师)

Ngày thi: 05, 07, 09/ 06/ 2017

序号姓名笔试分数口试分数听力分数
SttHọ tênĐiểm thi viếtĐiểm thi nóiĐiểm thi nghe
1阮氏玉耀8.58.59
2阮氏草玲8.98.59.4
3阮玉垂杨9.399.8
4阮如意9.28.57.3
5黎氏思6.888.9
6阮氏春寻7.87.58.8
7阮明成9.68.58.8
8阮武灵7.34.5
9黎氏垂容8.97.59.5
10黎兰青216.5
11武成春354.5
12阮氏娟7.978.6
13阮有凭33
14王宝珍8.27.58.2
15陈金阔8.44
16阮梦仙8.589
17谢氏花7.976.9
18武氏金银8.888.9
19豆氏水8.797.6
20吴权真5.96.57.6
21吴成仁5.86.58.1
22阮氏玉欣6.684.6
23邓世明5.37.54
24廖庆薇57.57.6
25陈文玉8.88.55.8
26杜氏翠安6.578.2

Lưu Trữ