Tiếng Hoa Bình Dương - Nghe - Nói - Đọc - Viết

Kết quả thi kiểm tra giữa khóa

Lớp A1 ca1 thứ ba, năm, bảy

Ngày thi: 26/11/2016

sttDanh sáchĐiểm thi nóiĐiểm thi ngheĐiểm thi viết
名单口试分数听力分数笔试分数
1范氏清贞78.37.9
2陈氏芳清73.57.6
3阮氏惠7.58.69.2
4武氏如意7.59.29.7
5陈玉春梅8.51010
6阮氏碧好78.7
7李嘉金8.5109.9
8阮氏秋贤74.47
9裴功明才8.55.69
10胡氏玉映88.38.6
11乔范玉琼77.38
12阮氏秋红65.44.7
13段氏锦诗7.56.69
14阮黄庄75.37.7
15邓氏美缘76.27.8
16阮氏金凤8.55.49.7
17胡氏金凤99.69.5
18阮氏梦仪88.99.3
19廖庆薇644
20阮垂容7.54.27.9
21黄氏金薇7.55.27.6
22黎青竹9.58.39.6
23黄氏垂玲7.56.47.1
24陈瑞黄美玲745.4
25叶金达8.56.17.3
26黄氏海887.5

 

Lưu Trữ