Tiếng Hoa Bình Dương trực thuộc TRUNG TÂM HOA NGỮ PHỤ NỮ BÌNH DƯƠNG
Để được tư vấn khóa học phù hợp, vui lòng liên hệ: Thầy Đức: 0168.325.6663
Email: tienghoabinhduong.com@gmail.com

Giới thiệu nét chữ

Âm tiết

Phụ Âm

Vỡ Lòng

Trang chủ Vỡ Lòng
Vỡ Lòng

Nguyên âm và thanh điệu

Nguyên âm là âm thanh do luồng hơi từ phổi đưa ra làm giây thanh rung động phát ra âm thanh vang và rõ,...

Vỡ Lòng – Làm Quen Với Tiếng Hoa

Khi tiếp xúc với một ngôn ngữ mới đa số những người học ngoại ngữ đều gặp ít nhiều khó khăn trong thời gian...

Trả tiền

"Trả tiền" 汉语怎么说 Rất nhiều học viên đang học lớp sơ cấp thường nói sai từ "trả tiền", vậy từ "trả tiền" tiếng Hoa nói...

Số đếm

Học số đếm tiếng Hoa Đọc số đếm tiếng Hoa từ 1 đến 99, cách đọc giống tiếng Việt. Số        Chữ Hán          Phiên âm 0           零 ...

Phát âm tiếng Hoa 汉语发音

Nghe phát âm thanh mẫu và vận mẫu tiếng Hoa        Trong video clip phát âm tiếng Hoa có 1 vận mẫu " ê ",...

Cách viết, ý nghĩa 214 bộ chữ trong tiếng Trung Quốc

Bộ thủ là một yếu tố quan trọng của Hán tự, giúp việc tra cứu Hán tự tương đối dễ dàng vì nhiều chữ...

Từ Ngữ – Thành Ngữ

Vỡ Lòng

Giới thiệu nét chữ

Âm tiết

Phụ Âm