Category - Vỡ Lòng

Vỡ Lòng

Âm tiết

Âm tiết là đơn vị cơ sở của kết cấu ngữ âm có 3 yếu tố : thanh mẫu , vận mẫu, thanh điệu Âm tiết là đơn vị cơ sở của kết cấu ngữ âm có 3 yếu tố :...

Phụ Âm

Phụ âm là âm thanh do luồng hơi từ phổi đưa ra qua khoang miệng bị trở ngại nhất định phát ra. Luồng hơi này có thể làm hoặc không làm dây thanh rung...

Nguyên âm và thanh điệu

Nguyên âm là âm thanh do luồng hơi từ phổi đưa ra làm giây thanh rung động phát ra âm thanh vang và rõ, hơi qua khoang miệng không bị bất cứ trở ngại...

Trả tiền

“Trả tiền” 汉语怎么说 Rất nhiều học viên đang học lớp sơ cấp thường nói sai từ “trả tiền”, vậy từ “trả tiền” tiếng Hoa...

Audio

Số đếm

Học số đếm tiếng Hoa Đọc số đếm tiếng Hoa từ 1 đến 99, cách đọc giống tiếng Việt. Số        Chữ Hán          Phiên âm 0           零 ...