Tiếng Hoa Bình Dương trực thuộc TRUNG TÂM HOA NGỮ PHỤ NỮ BÌNH DƯƠNG
Để được tư vấn khóa học phù hợp, vui lòng liên hệ: Thầy Đức: 0168.325.6663
Email: tienghoabinhduong.com@gmail.com

Từ Ngữ - Thành Ngữ

Trang chủ Từ Ngữ - Thành Ngữ
Từ Ngữ - Thành Ngữ

Danh Ngôn nổi tiếng bằng tiếng Trung Quốc – Phần 2

Tổng hợp Danh Ngôn nổi tiếng bằng tiếng Trung Quốc Sự thành công không phải là bạn đã thắng bao nhiêu người mà là bạn...

Danh Ngôn nổi tiếng bằng tiếng Trung Quốc – Phần 1

Tổng hợp Danh Ngôn nổi tiếng bằng tiếng Trung Quốc Sự thành công không phải là bạn đã thắng bao nhiêu người mà là bạn...

50 thành ngữ tiếng Trung thông dụng

Một số thành ngữ thông dụng được sử dụng rất nhiều trong đời sống 1. Án binh bất động 按兵不动  Ànbīng  bù dòng 2. An cư...

Từ ngữ thường dùng trong công ty

Từ ngữ Chủ tịch hội đồng quản trị                   董事长         Dǒngshì zhǎng Phó chủ tịch hội đồng quản trị            副董事长     Fù dǒngshì zhǎng Tổng giám...

Từ Ngữ – Thành Ngữ

Vỡ Lòng

Giới thiệu nét chữ

Âm tiết

Phụ Âm