Từ Ngữ - Thành Ngữ

Từ Ngữ - Thành Ngữ

Từ vựng về trái cây

橙子 Chéngzi   Cam 榴莲 Líu lián     Sầu riêng 石榴 Shílíu        Lựu 人心果Rénxīnguǒ    Samboche 释迦果 Shìjiāguǒ     mảng cầu 荔枝 Lìzhī                 Vải 山竺 Shānzhú         Măng cụt 香蕉 Xiāngjiāo       Chuối 梨子 Lízi                  Lê

Từ Ngữ - Thành Ngữ

Những câu giao tiếp Tiếng Trung – Anh thông dụng

Các câu giao tiếp Tiếng Trung – Anh thông dụng 1. Tôi hiểu rồi – I see. 我明白了。(Wǒ míngbáile.) 2. Tôi không làm nữa – I quit! 我不干了! (Wǒ bù

Từ Ngữ - Thành Ngữ

Những câu nói thường ngày của người Trung Quốc

Những câu nói thường ngày của người Trung Quốc Tiếng Trung & Tiếng Anh 1. 绝对不是。 Absolutely not. 2. 你跟我一起去吗?Are you coming with me? 3. 你能肯定吗?Are you sure? 4. 尽快。As

Từ Ngữ - Thành Ngữ

Danh Ngôn nổi tiếng bằng tiếng Trung Quốc – Phần 2

Tổng hợp Danh Ngôn nổi tiếng bằng tiếng Trung Quốc Sự thành công không phải là bạn đã thắng bao nhiêu người mà là bạn đã giúp đỡ bao nhiêu

Từ Ngữ - Thành Ngữ

Danh Ngôn nổi tiếng bằng tiếng Trung Quốc – Phần 1

Tổng hợp Danh Ngôn nổi tiếng bằng tiếng Trung Quốc Sự thành công không phải là bạn đã thắng bao nhiêu người mà là bạn đã giúp đỡ bao nhiêu

Từ Ngữ - Thành Ngữ

50 thành ngữ tiếng Trung thông dụng

Một số thành ngữ thông dụng được sử dụng rất nhiều trong đời sống 1. Án binh bất động 按兵不动  Ànbīng  bù dòng 2. An cư lập nghiệp 安家 立