Tiếng Hoa Bình Dương trực thuộc TRUNG TÂM HOA NGỮ PHỤ NỮ BÌNH DƯƠNG
Để được tư vấn khóa học phù hợp, vui lòng liên hệ: Thầy Đức: 0168.325.6663
Email: tienghoabinhduong.com@gmail.com

Ngữ Pháp

Trang chủ Ngữ Pháp

Ngữ Pháp

Ngữ Pháp TIêng Hoa – Cụm Từ

Cụm từ là gì? 1.CỤM TỪ : Câu là do từ và cụm từ cấu thành. Cụm từ là do từ và từ được dựa theo...

Ngữ Pháp TIêng Hoa – Từ Tượng Thanh

Tiết 13 1.Định nghĩa: Những từ mà mô phỏng theo âm thanh của động tác hoặc sự vật phát ra gọi là từ tượng thanh. VD:   ...

Ngữ Pháp TIêng Hoa – Thán Từ

Tiết 12 1.Định nghĩa Từ biểu thị cảm thán được gọi là thán từ, chẳng hạn các thán từ: 喂(Wèi);嗯(Ń);啊(a);哎呀 (Āiyā);噢(Ō);哦 (Ó) 2.Đặc điểm ngữ pháp của...

Ngữ Pháp TIêng Hoa – Trợ Từ

Tiết 11 1. Định nghĩa và phân loại : Từ đặt sau từ, cụm hoặc câu, nhằm tăng cường các ý nghĩa, quan hệ ngữ pháp...

Ngữ Pháp TIếng Hoa – Liên Từ

Tiết 10 1. ĐỊNH NGHĨA. Loại từ dùng để liên kết hai từ, cụm từ hoặc câu để biểu thị giả thiết, điều kiện, nhân quả,...

Ngữ Pháp TIếng Hoa – Giới Từ

Tiết 9 Giới Từ 1.ĐỊNH NGHĨA. Từ đặt trước danh từ, đại từ tạo thành kết cấu giới từ, biểu thị thời gian, địa điểm, phương hướng,...

Từ Ngữ – Thành Ngữ

Vỡ Lòng

Giới thiệu nét chữ

Âm tiết

Phụ Âm