Tiếng Hoa Bình Dương - Nghe - Nói - Đọc - Viết

Chuyên Mục - Nghe Nhạc

Nghe Nhạc

Cô ấy – Mã Thượng Hựu

Cô ấy – Mã Thượng Hựu

她 (Cô ấy) – 马上又 (Mã Thượng Hựu) 我相信什么样的人有什么命 Wǒ xiāngxìn shénme yàng de rén yǒu shénme mìng Tôi tin con người thế nào thì có số phận thế đó 我 相信什么样的人长什么样的心 Wǒ xiāngxìn shénme yàng de rén zhǎng shénme yàng de xīn Tôi tin...

Enh Không Có Gạt Anh

Enh Không Có Gạt Anh

我沒有騙你 wo mei you pian ni 我没有骗你 Wǒ méi yǒu piàn nǐ Em không có gạt anh 没有骗你 méiyǒu piàn nǐ Không có gạt anh 离开你 万分不得已 líkāi nǐ wànfēn bùdéyǐ Rời xa anh là vạn bất đắt dĩ 既然不能够在一起 Jìrán bù nénggòu zài yìqǐ Nếu đã không...

TÌnh Đơn Côi- Lâm Chí Huyền

TÌnh Đơn Côi- Lâm Chí Huyền

[Vietsub + Kara] Dan shen qing ge – 单身情歌 – Bản tình ca cô đơn – Lâm Chí Huyền 抓不住爱情的我 Zhuā bù zhù àiqíng de wǒ 总是眼睁睁看它溜走 Zǒng shì yǎn zhēng zhēng kàn tā liū zǒu 世界上幸福的人到处有 Shìjiè shang xìngfú...

Em Chỉ Quan Tâm Anh – Đặng Lệ Quân

Em Chỉ Quan Tâm Anh – Đặng Lệ Quân

如果没有遇见你, 我将会是在哪里? 日子过得怎么样, 人生是否要珍惜? 也许认识某一人, 过着平凡的日子。 不知道会不会, 也有爱情甜如蜜? 任时光匆匆流去, 我只在乎你。 心甘情愿感染你的气息。 人生几何能够得到知己? 失去生命的力量也不可惜。 所以我求求你, 别让我离开你。 除了你,我不能感到, 一丝丝情意。 如果有那么一天, 你说即将要离去。 我会迷失我自己, 走入无边人海里。 不要什么诺言, 只要天天在一起。 我不能只依靠...

Ai Đó – Dương Khôn

Ai Đó – Dương Khôn

散步的你 转角相遇 Sànbù de nǐ zhuǎnjiǎo xiāngyù 这一晃 好多年不见 zhè yīhuàng hǎoduō nián bùjiàn 突然的我 沉默了片刻 túrán de wǒ chénmòle piànkè 一时间不知说什么 yī shíjiān bùzhī shuō shénme 那时的你 头发有点卷 nà shí de nǐ tóufǎ yǒudiǎn juǎn 话不多 喜欢听老歌 huà bù...

Lưu Trữ