Tiếng Hoa Bình Dương trực thuộc TRUNG TÂM HOA NGỮ PHỤ NỮ BÌNH DƯƠNG
Để được tư vấn khóa học phù hợp, vui lòng liên hệ: Thầy Đức: 0168.325.6663
Email: tienghoabinhduong.com@gmail.com

Cô ấy – Mã Thượng Hựu

Enh Không Có Gạt Anh

TÌnh Đơn Côi- Lâm Chí Huyền

Nghe Nhạc

Trang chủ Nghe Nhạc
Nghe Nhạc

Em Chỉ Quan Tâm Anh – Đặng Lệ Quân

如果没有遇见你, 我将会是在哪里? 日子过得怎么样, 人生是否要珍惜? 也许认识某一人, 过着平凡的日子。 不知道会不会, 也有爱情甜如蜜? 任时光匆匆流去, 我只在乎你。 心甘情愿感染你的气息。 人生几何能够得到知己? 失去生命的力量也不可惜。 所以我求求你, 别让我离开你。 除了你,我不能感到, 一丝丝情意。 如果有那么一天, 你说即将要离去。 我会迷失我自己, 走入无边人海里。 不要什么诺言, 只要天天在一起。 我不能只依靠, 片片回忆活下去。 任时光匆匆流去, 我只在乎你。 心甘情愿感染你的气息。 人生几何能够得到知己? 失去生命的力量也不可惜。 所以我求求你, 别让我离开你。 除了你,我不能感到, 一丝丝情意。 任时光匆匆流去, 我只在乎你。 心甘情愿感染你的气息。 人生几何能够得到知己? 失去生命的力量也不可惜。 所以我求求你, 别让我离开你。 除了你,我不能感到, 一丝丝情意。 Rúguǒ méiyǒu yùjiàn nǐ, Wǒ jiāng huì shì zài nǎlǐ? Rìziguò de zěnme yàng, Rénshēng shìfǒu yào zhēnxī? Yěxǔ rènshi mǒu yīrén, Guòzhe píngfán de rìzi. Bù zhīdào huì bù...

Ai Đó – Dương Khôn

散步的你 转角相遇 Sànbù de nǐ zhuǎnjiǎo xiāngyù 这一晃 好多年不见 zhè yīhuàng hǎoduō nián bùjiàn 突然的我 沉默了片刻 túrán de wǒ chénmòle piànkè 一时间不知说什么 yī shíjiān bùzhī shuō shénme 那时的你 头发有点卷 nà shí de nǐ...

Luân hồi – Hàng Cái

Luân hồi - Nhóm Hàng Cái   Luân hồi - Nhóm Hàng Cái vs Lưu Hoan

Xướng Niệm Ái – Hồ Sa Sa

Xướng Niệm Ái - Hồ Sa Sa 病了好了好了病了 Bìngle hǎole hǎole bìngle Bệnh rồi lại khỏi,khỏi rồi lại bệnh 属于我的却散落的 Shǔyú wǒ de què sànluò de Ngỡ thuộc về ta...

Anh nói sao đây – Đặng Lệ Quân

邓丽君 演唱 Đặng Lệ Quân biểu diễn Dèng Lìjūn yǎnchàng   你怎么说 Nǐ zěnme shuō 我没忘记你忘记我 Wǒ méi wàngjì nǐ wàngjì wǒ 连名字你都说错 Lián míngzi nǐ dōu shuō cuò 证明你一切都是在骗我 Zhèngmíng nǐ yíqiè dōu...

Trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất – Đường...

世上只有妈妈好 shìshàng zhǐyǒu māmā hǎo Trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất 有妈的孩子像块宝 yǒu mā de háizi xiàng kuài bǎo Đứa trẻ có mẹ giống như vật...

Từ Ngữ – Thành Ngữ

Vỡ Lòng

Giới thiệu nét chữ

Âm tiết

Phụ Âm