Category - Nghe Nhạc

Nghe Nhạc

Audio

Enh Không Có Gạt Anh

我沒有騙你 wo mei you pian ni 我没有骗你 Wǒ méi yǒu piàn nǐ Em không có gạt anh 没有骗你 méiyǒu piàn nǐ Không có gạt anh 离开你 万分不得已 líkāi nǐ wànfēn bùdéyǐ Rời xa...

Audio

Em Chỉ Quan Tâm Anh – Đặng Lệ Quân

如果没有遇见你, 我将会是在哪里? 日子过得怎么样, 人生是否要珍惜? 也许认识某一人, 过着平凡的日子。 不知道会不会, 也有爱情甜如蜜? 任时光匆匆流去, 我只在乎你。 心甘情愿感染你的气息。 人生几何能够得到知己? 失去生命的力量也不可惜。 所以我求求你, 别让我离开你。...

Audio

Ai Đó – Dương Khôn

散步的你 转角相遇 Sànbù de nǐ zhuǎnjiǎo xiāngyù 这一晃 好多年不见 zhè yīhuàng hǎoduō nián bùjiàn 突然的我 沉默了片刻 túrán de wǒ chénmòle piànkè 一时间不知说什么 yī shíjiān bùzhī...

Audio

Xướng Niệm Ái – Hồ Sa Sa

Xướng Niệm Ái – Hồ Sa Sa 病了好了好了病了 Bìngle hǎole hǎole bìngle Bệnh rồi lại khỏi,khỏi rồi lại bệnh 属于我的却散落的 Shǔyú wǒ de què sànluò de Ngỡ thuộc về...