Category - Luyện Dịch

Luyện Dịch

Bài tập luyện dịch 2

Bài tập luyện dịch của giáo trinh 301 câu đàm thoại tiếng Hoa Bài 2 1.Chào bà, chào Mary!(vào buổi sáng) 您早,玛丽早! 2. Sức khỏe ngài có tốt không...

Bài tập luyện dịch 1

Bài tập luyện dịch của giáo trinh 301 câu đàm thoại tiếng Hoa Bài 1 1. Chào bạn, bạn khỏe không? 你好,你好吗? 2. Chào các bạn, các bạn có khỏe không...