Tiếng Hoa Bình Dương - Nghe - Nói - Đọc - Viết

Chuyên Mục - Luyện Dịch

Luyện Dịch

Bài tập luyện dịch 15

Bài tập luyện dịch của giáo trinh 301 câu đàm thoại tiếng Hoa 第十五课 Bài 15 1. Ở đây có tem lưu niệm không? 这儿有纪念邮票吗? Zhèr yǒu jìniàn yóupiào ma? 2. Có. Đây là tem lưu niệm mới (được) phát hành 有。这是新出的纪念邮票。 Yǒu. Zhè shì...

Bài tập luyện dịch 14

Bài tập luyện dịch của giáo trinh 301 câu đàm thoại tiếng Hoa 第十四课 Bài 14 1. Tối nay, tôi mời các bạn ăn cơm 今天晚上我请你们吃饭。 Jīntiān wǎnshang wǒ qǐng nǐmen chī fàn. 2. Xin anh hãy viết tên họ và số tiền ra một...

Bài tập luyện dịch 13

Bài tập luyện dịch của giáo trinh 301 câu đàm thoại tiếng Hoa 第十三课 Bài 13 1.Xin hỏi, tuyến đường (lộ trình) này đi đâu? 请问,这路车去哪儿? Qǐngwèn, zhè lù chē qù nǎr? 2.Tôi mua hai vé đi Chợ Lớn. 我买两张去堤岸的票。 Wǒ mǎi liǎng zhāng...

Bài tập luyện dịch 12

Bài tập luyện dịch của giáo trinh 301 câu đàm thoại tiếng Hoa 第十二课 Bài 12 1.Cho tôi xem bộ quần áo đó một tí. 给我看看那件毛衣。 Gěi wǒ kàn kan nà jiàn máoyī 2.     Bộ quần áo này không dài cũng không ngắn, tốt vô cùng...

Bài tập luyện dịch 11

Bài tập luyện dịch của giáo trinh 301 câu đàm thoại tiếng Hoa 第十一课 Bài 11 I. DỊCH TỪ VÀ NHÓM TỪ Ông cần chi? 您要什么? Nín yào shénme? Bây giờ tôi phải đi học 现在我要上学。 Xiànzài wǒ yào shàngxué Ông còn cần chi không? 您还要什么?...

Bài tập luyện dịch 10

Bài tập luyện dịch của giáo trinh 301 câu đàm thoại tiếng Hoa Bài 10 1. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi. 她家在我家旁边。 Tā jiā zài wǒ jiā pángbiān. 2. Cửa hàng bách hóa ở bên cạnh ngân hàng. 百货商店在银行旁边。 Bǎihuò shāngdiàn...

Lưu Trữ