Tiếng Hoa Bình Dương - Nghe - Nói - Đọc - Viết

Chuyên Mục - Luyện Dịch

Luyện Dịch

Bài tập luyện dịch 21

Bài tập luyện dịch của giáo trinh 301 câu đàm thoại tiếng Hoa 第二十一课 Bài 21 1.A lô! Phải khoa Trung của Đại học Tổng hợp không? 喂!综合大学中文系吗? Wèi!Zōnghé dàxué Zhōngwén xì ma? 2. Phải, khoa Trung đây, ông muốn tìm ai...

Bài tập luyện dịch 20

Bài tập luyện dịch của giáo trinh 301 câu đàm thoại tiếng Hoa 第二十课 Bài 20 1.Thưa ông, mời ông ngồi xuống đây. 先生,请您这儿坐。 Xiānshēng, qǐng nín zhèr zuò. 2.Hai hôm nay ông sống như thế nào? Vui vẻ chứ? 这两天您过得怎么样?愉快吧? Zhè...

Bài tập luyện dịch 19

Bài tập luyện dịch của giáo trinh 301 câu đàm thoại tiếng Hoa 第十九课 Bài 19 1.Chào ông, tôi tên là Trương Hán dân, phiên dịch của công ty. 您好,我是 张汉民,公司的翻译。 Nín hǎo, wǒ shì Zhāng Hànmín, gōngsī de fānyì 2.Đừng khách sáo...

Bài tập luyện dịch 18

Bài tập luyện dịch của giáo trinh 301 câu đàm thoại tiếng Hoa 第十八课 Bài 18 1.Máy bay từ Hà Nội đến đã đến hay chưa? 从河内来的飞机到了吗? Cóng Hénèi lái de fēijī dào le ma? 2.Máy bay bây giờ còn đang ở Hà Nội, chưa cất cánh...

Bài tập luyện dịch 17

Bài tập luyện dịch của giáo trinh 301 câu đàm thoại tiếng Hoa 第十七课 Bài 17 1.Mấy hôm nay thời tiết rất tốt, chúng ta đi ra ngoài dạo chơi một cái nhé! 这几天天气很好,我们出去玩玩吧。 Zhè jǐ tiān tiānqì hěn hǎo, wǒmen chū qù wán wan ba...

Bài tập luyện dịch 16

Bài tập luyện dịch của giáo trinh 301 câu đàm thoại tiếng Hoa 第十六课 Bài 161.Bạn có xem qua kinh kịch của Bắc Kinh chưa? 你看过北京的京剧吗? Nǐ kàn guo Běijīng de jīngjù ma? 2.Nghe nói, vở (cái) kịch đó rất có ý nghĩa. 听说,那出戏很有意思。...

Lưu Trữ