Category - Luyện Dịch

Luyện Dịch

Bài tập luyện dịch 20

Bài tập luyện dịch của giáo trinh 301 câu đàm thoại tiếng Hoa 第二十课 Bài 20 1.Thưa ông, mời ông ngồi xuống đây. 先生,请您这儿坐。 Xiānshēng, qǐng nín zhèr zuò...

Bài tập luyện dịch 19

Bài tập luyện dịch của giáo trinh 301 câu đàm thoại tiếng Hoa 第十九课 Bài 19 1.Chào ông, tôi tên là Trương Hán dân, phiên dịch của công ty. 您好,我是...

Bài tập luyện dịch 18

Bài tập luyện dịch của giáo trinh 301 câu đàm thoại tiếng Hoa 第十八课 Bài 18 1.Máy bay từ Hà Nội đến đã đến hay chưa? 从河内来的飞机到了吗? Cóng Hénèi lái de...

Bài tập luyện dịch 17

Bài tập luyện dịch của giáo trinh 301 câu đàm thoại tiếng Hoa 第十七课 Bài 17 1.Mấy hôm nay thời tiết rất tốt, chúng ta đi ra ngoài dạo chơi một cái nhé...

Bài tập luyện dịch 16

Bài tập luyện dịch của giáo trinh 301 câu đàm thoại tiếng Hoa 第十六课 Bài 161.Bạn có xem qua kinh kịch của Bắc Kinh chưa? 你看过北京的京剧吗? Nǐ kàn guo Běijīng...

Bài tập luyện dịch 15

Bài tập luyện dịch của giáo trinh 301 câu đàm thoại tiếng Hoa 第十五课 Bài 15 1. Ở đây có tem lưu niệm không? 这儿有纪念邮票吗? Zhèr yǒu jìniàn yóupiào ma? 2. Có...