Tiếng Hoa Bình Dương - Nghe - Nói - Đọc - Viết

Chuyên Mục - Luyện Dịch

Luyện Dịch

Bài tập luyện dịch 27

Bài tập luyện dịch của giáo trinh 301 câu đàm thoại tiếng Hoa 第二十七课 1.Không có chi, tôi có hơi ho (hơi bị ho) 没关系,我有点儿咳嗽 Méiguānxi, wǒ yǒudiǎnr késou 2.Anh đừng hút thuốc nữa, hút thuốc không tốt cho sức khỏe...

Bài tập luyện dịch 26

Bài tập luyện dịch của giáo trinh 301 câu đàm thoại tiếng Hoa 第二十六课 1.Kì thi này thành tích của bạn có khá (tốt) không? 这次考试,你的成绩好吗? Zhè cì kǎoshì, nǐ de chéngjì hǎo ma? 2.Cũng tạm được. Thi viết được 95 điểm, vấn đáp...

Bài tập luyện dịch 25

Bài tập luyện dịch của giáo trinh 301 câu đàm thoại tiếng Hoa 第二十五课 1.Công ty của các bạn trang trí đẹp thật! 你的公司布置得很漂亮! Nǐ de gōngsī bùzhì de hěn piàoliang! 2.Đâu mà có, chỉ sơ sài qua loa thôi. 哪儿啊!马马虎虎。 Nǎr a...

Bài tập luyện dịch 24

Bài tập luyện dịch của giáo trinh 301 câu đàm thoại tiếng Hoa 第二十四课 1.Hình chụp ở Hồ Kỳ Hòa đều không chụp được (hư cả)! 在奇和湖照的照片都没照上。 Zài Qíhé hú zhào de zhàopiàn dōu méi zhào shàng. 2.Thật đáng tiếc, tại sao không...

Bài tập luyện dịch 23

Bài tập luyện dịch của giáo trinh 301 câu đàm thoại tiếng Hoa 第二十三课 1.Xin lỗi, để anh phải đợi lâu ở đây. 对不起,让你在这儿久等了。 Duìbuqǐ, ràng nǐ zài zhèr jiǔ děng le. 2.Chúng ta đã hẹn nhau 8 giờ, sao bây giờ bạn mới tới...

Bài tập luyện dịch 22

Bài tập luyện dịch của giáo trinh 301 câu đàm thoại tiếng Hoa 第二十二课 1.Tôi đã mua hai vé xem phim, bạn đi xem không? 我买了两张电影票,你去看吗? Wǒ mǎi le liǎng zhāng diànyǐng piào, nǐ qù kàn ma? 2.Đương nhiên xem thôi! Vé của bạn...

Lưu Trữ