Category - Luyện Dịch

Luyện Dịch

Bài tập luyện dịch 26

Bài tập luyện dịch của giáo trinh 301 câu đàm thoại tiếng Hoa 第二十六课 1.Kì thi này thành tích của bạn có khá (tốt) không? 这次考试,你的成绩好吗? Zhè cì kǎoshì...

Bài tập luyện dịch 25

Bài tập luyện dịch của giáo trinh 301 câu đàm thoại tiếng Hoa 第二十五课 1.Công ty của các bạn trang trí đẹp thật! 你的公司布置得很漂亮! Nǐ de gōngsī bùzhì de hěn...

Bài tập luyện dịch 24

Bài tập luyện dịch của giáo trinh 301 câu đàm thoại tiếng Hoa 第二十四课 1.Hình chụp ở Hồ Kỳ Hòa đều không chụp được (hư cả)! 在奇和湖照的照片都没照上。 Zài Qíhé hú...

Bài tập luyện dịch 23

Bài tập luyện dịch của giáo trinh 301 câu đàm thoại tiếng Hoa 第二十三课 1.Xin lỗi, để anh phải đợi lâu ở đây. 对不起,让你在这儿久等了。 Duìbuqǐ, ràng nǐ zài zhèr jiǔ...

Bài tập luyện dịch 22

Bài tập luyện dịch của giáo trinh 301 câu đàm thoại tiếng Hoa 第二十二课 1.Tôi đã mua hai vé xem phim, bạn đi xem không? 我买了两张电影票,你去看吗? Wǒ mǎi le liǎng...

Bài tập luyện dịch 21

Bài tập luyện dịch của giáo trinh 301 câu đàm thoại tiếng Hoa 第二十一课 Bài 21 1.A lô! Phải khoa Trung của Đại học Tổng hợp không? 喂!综合大学中文系吗? Wèi!Zōnghé...