Lịch Khai Giảng

Lịch Khai Giảng

Thông báo chiêu sinh

Khai giảng các lớp tiếng Hoa:: 1.12/03/2018 khai giảng lớp a 3 Giáo trình: giáo trình Hán ngữ tập 2 quyển1, từ bài 31- 45 Thời gian học: 19h30 –

Lịch Khai Giảng

Thông báo chiêu sinh

Ngày 02/01/2018 khai giảng lớp HSK vỡ lòng. Thời gian học từ 18h00 – 19h30 thứ ba, thứ năm hàng tuần. Mọi chi tiết xin liên hệ: 0168 325 6663

Lịch Khai Giảng

Thông Báo Chiêu Sinh

Khai Giảng Lớp Mới Ngày 04/12/2017 khai giảng: Lớp A1 vỡ lòng, học 4 kĩ năng nghe nói,đọc, viết (giáo trinh 301 câu, bắt đầu từ bài 1) Thời gian

Lịch Khai Giảng

Thông Báo Chiêu sinh

Khai Giảng Lớp Mới I.Ngày 30/10/2017 khai giảng: 1. Lớp A2 , học 4 kĩ năng nghe nói,đọc, viết (giáo trinh 301 câu, bài 16 – 31 ) Thời gian

Lịch Khai Giảng

Thông Báo Chiêu Sinh

Khai Giảng Lớp Mới Ngày 16/10/2017 khai giảng lớp A1 vỡ lòng, học 4 kĩ năng nghe nói, đọc, viết. Thời gian học từ 19h30 – 21h00 thứ hai, tư,

Lịch Khai Giảng

Thông Báo Chiêu Sinh

Khai Giảng Lớp Mới Ngày 18/09/2017 khai giảng lớp A1 vỡ lòng, học 4 kĩ năng nghe nói, đọc, viết. Thời gian học từ 17h45 – 19h15 thứ hai, tư,