Tiếng Hoa Bình Dương trực thuộc TRUNG TÂM HOA NGỮ PHỤ NỮ BÌNH DƯƠNG
Để được tư vấn khóa học phù hợp, vui lòng liên hệ: Thầy Đức: 0168.325.6663
Email: tienghoabinhduong.com@gmail.com
Tiếng Hoa Bình Dương

Thông báo chiêu sinh

Tiếng Hoa Bình Dương

Thông báo chiêu sinh

Tiếng Hoa Bình Dương

Thông báo chiêu sinh

Lịch Khai Giảng

Trang chủ Lịch Khai Giảng
Lịch Khai Giảng
Tiếng Hoa Bình Dương

Thông báo chiêu sinh

Khai giảng các lớp tiếng Hoa:: 1.12/03/2018 khai giảng lớp a 3 Giáo trình: giáo trình Hán ngữ tập 2 quyển1, từ bài 31- 45 Thời gian...
Tiếng Hoa Bình Dương

Thông báo chiêu sinh

Ngày 02/01/2018 khai giảng lớp HSK vỡ lòng. Thời gian học từ 18h00 - 19h30 thứ ba, thứ năm hàng tuần. Mọi chi tiết xin liên...
Tiếng Hoa Bình Dương

Thông Báo Chiêu Sinh

Khai Giảng Lớp Mới Ngày 04/12/2017 khai giảng: Lớp A1 vỡ lòng, học 4 kĩ năng nghe nói,đọc, viết (giáo trinh 301 câu, bắt đầu từ...
Tiếng Hoa Bình Dương

Thông Báo Chiêu sinh

Khai Giảng Lớp Mới I.Ngày 30/10/2017 khai giảng: 1. Lớp A2 , học 4 kĩ năng nghe nói,đọc, viết (giáo trinh 301 câu, bài 16 -...
Tiếng Hoa Bình Dương

Thông Báo Chiêu Sinh

Khai Giảng Lớp Mới Ngày 16/10/2017 khai giảng lớp A1 vỡ lòng, học 4 kĩ năng nghe nói, đọc, viết. Thời gian học từ 19h30 – 21h00...
Tiếng Hoa Bình Dương

Thông Báo Chiêu Sinh

Khai Giảng Lớp Mới Ngày 18/09/2017 khai giảng lớp A1 vỡ lòng, học 4 kĩ năng nghe nói, đọc, viết. Thời gian học từ 17h45 – 19h15...

Từ Ngữ – Thành Ngữ

Vỡ Lòng

Giới thiệu nét chữ

Âm tiết

Phụ Âm