Tiếng Hoa Bình Dương - Nghe - Nói - Đọc - Viết

Chuyên Mục - Lịch Khai Giảng

Lịch Khai Giảng

Tiếng Hoa Bình Dương

Thông báo chiêu sinh

Thông báo chiêu sinh các lớp tiếng Hoa SttTên lớp Thời gian họcNgày KGHọc phí1A 1 vỡ lòng19h30 – 21h0011 – 11 – 20191,500,000đnghe nói đọc viếtthứ hai, tư, sáukhóa 3 tháng2Giao tiếp 19h30 – 21h00...

Tiếng Hoa Bình Dương

Thông báo chiêu sinh

Lớp: nghe nói cấp tốc Đối tượng: dành cho những người chưa từng học tiếng Hoa. Thời gian học: từ 19h30 – 21h00 thứ ba,thứ năm hàng tuần Học phí: 2,000,000 đ/khóa 3 tháng ( giảm 10% học phí còn 1,800,000đ khi các bạn ghi...

Tiếng Hoa Bình Dương

Thông báo chiêu sinh

Lớp: A1 vỡ lòng Thời gian học: từ 19h30 – 21h00 thứ hai, tư, sáu hàng tuần Học phí: 1,500,000 đ/khóa 3 tháng Ngày khai giảng: 28/10/2019 Thời gian ghi danh: từ 18h00 – 19h30 hàng ngày, chủ nhật nghỉ Ghi danh và học tại:...

Tiếng Hoa Bình Dương

Thông báo chiêu sinh

Lớp: nghe nói cấp tốc Đối tượng: dành cho những người chưa từng học tiếng Hoa. Thời gian học: từ 14h00 – 16h30 chủ nhật hàng tuần Học phí: 2,000,000 đ/khóa 3 tháng ( giảm 10% học phí còn 1,800,000đ khi các bạn ghi danh...

Tiếng Hoa Bình Dương

Thông báo chiêu sinh

Lớp: A1 vỡ lòng Thời gian học: từ 17h45 – 19h15 thứ hai, tư, sáu hàng tuần Học phí: 1,500,000 đ/khóa 5 tháng Ngày khai giảng: 23/09/2019 Thời gian ghi danh: từ 18h00 – 19h30 hàng ngày, chủ nhật nghỉ Ghi danh và học tại:...

Tiếng Hoa Bình Dương

Thông báo chiêu sinh

Lớp: A1 vỡ lòng Thời gian học: từ 19h30 – 21h00 thứ hai, tư, sáu hàng tuần Học phí: 1,500,000 đ/khóa 5 tháng Ngày khai giảng: 19/08/2019 Thời gian ghi danh: từ 18h00 – 19h30 hàng ngày, chủ nhật nghỉ Ghi danh và học tại:...

Lưu Trữ