Category - Lịch Khai Giảng

Lịch Khai Giảng

Thông báo chiêu sinh

Các lớp tiếng Hoa: Lớp A 1 vỡ lòng (nghe, nói, đọc, viết)Thời gian học: 08 h 15 – 10 h 30 sáng thứ hai, thứ sáuHọc phí: 1,800,000đ/ khóa 3 thángNgày...

Thông báo chiêu sinh

Các lớp tiếng Hoa: Lớp A 1 vỡ lòng (nghe, nói, đọc, viết)Thời gian học: 09 h 00 – 10 h 30 sáng thứ hai, tư, sáuHọc phí: 1,800,000đ/ khóa 3 thángNgày...

Thông báo chiêu sinh

Các lớp tiếng Hoa: Lớp A 1 vỡ lòng (nghe, nói, đọc, viết)Thời gian học: 19 h 30 – 21 h 00 thứ hai, tư, sáuHọc phí: 1,500,000đ/ khóa 3 thángNgày mở...