Tiếng Hoa Bình Dương trực thuộc TRUNG TÂM HOA NGỮ PHỤ NỮ BÌNH DƯƠNG
Để được tư vấn khóa học phù hợp, vui lòng liên hệ: Thầy Đức: 0168.325.6663
Email: tienghoabinhduong.com@gmail.com

Hoạt Động

Trang chủ Hoạt Động
Hoạt Động

Kết quả thi kiểm tra giữa khóa

Lớp A1 ca1 thứ ba, năm, bảy Ngày thi: 26/11/2016 stt Danh sách Điểm thi nói Điểm thi nghe Điểm thi viết 序 名单 口试分数 听力分数 笔试分数 1 范氏清贞 7 8.3 7.9 2 陈氏芳清 7 3.5 7.6 3 阮氏惠 7.5 8.6 9.2 4 武氏如意 7.5 9.2 9.7 5 陈玉春梅 8.5 10 10 6 阮氏碧好 7 8.7 7 李嘉金 8.5 10 9.9 8 阮氏秋贤 7 4.4 7 9 裴功明才 8.5 5.6 9 10 胡氏玉映 8 8.3 8.6 11 乔范玉琼 7 7.3 8 12 阮氏秋红 6 5.4 4.7 13 段氏锦诗 7.5 6.6 9 14 阮黄庄 7 5.3 7.7 15 邓氏美缘 7 6.2 7.8 16 阮氏金凤 8.5 5.4 9.7 17 胡氏金凤 9 9.6 9.5 18 阮氏梦仪 8 8.9 9.3 19 廖庆薇 6 4 4 20 阮垂容 7.5 4.2 7.9 21 黄氏金薇 7.5 5.2 7.6 22 黎青竹 9.5 8.3 9.6 23 黄氏垂玲 7.5 6.4 7.1 24 陈瑞黄美玲 7 4 5.4 25 叶金达 8.5 6.1 7.3 26 黄氏海 8 8 7.5  
Tiếng Hoa Bình Dương

TRUNG TÂM HOA NGỮ PHỤ NỮ BÌNH DƯƠNG

Tiếng Hoa Bình Dương trực thuộc TRUNG TÂM HOA NGỮ PHỤ NỮ BÌNH DƯƠNG đã có trên 15 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng...

Từ Ngữ – Thành Ngữ

Vỡ Lòng

Giới thiệu nét chữ

Âm tiết

Phụ Âm