Tiếng Hoa Bình Dương trực thuộc TRUNG TÂM HOA NGỮ PHỤ NỮ BÌNH DƯƠNG
Để được tư vấn khóa học phù hợp, vui lòng liên hệ: Thầy Đức: 0168.325.6663
Email: tienghoabinhduong.com@gmail.com

Bộ gõ tiếng Trung

Trình duyệt Web

Giới Thiệu - Chia Sẻ

Trang chủ Giới Thiệu - Chia Sẻ
Giới Thiệu - Chia Sẻ

Tên gọi tiếng Hoa tiếng Trung các Tỉnh và Thành phố...

Tên gọi tiếng Hoa tiếng Trung các Tỉnh và Thành phố Việt Nam 1 Thành phố Hà Nội Hénèi shì 河内市 2 Thành phố Đà Nẵng Xiàn gǎng shì 岘港市 3 Tp Hồ Chí...

Từ vựng tiếng Trung tiếng Hoa về 54 Dân tộc Việt...

Từ vựng tiếng Trung tiếng Hoa về 54 Dân tộc Việt Nam 1 ÊĐê Āi de zú 埃地族 2 Ngái ài zú 艾族 3 BaNa bā ná zú 巴拿族 4 PàThẻn bā tiān zú 巴天族 5 Pupéo bù biāo zú 布标族 6 Brâu bù lóu zú 布娄族 7 Bru-VânKiều bù lǔ-yún...

Hệ thống tài khoản kế toán Trung Quốc

Hệ thống tài khoản kế toán Trung Quốc 1 tài sản Zīchǎn 资产 2 tài sản lưu động Liúdòng zīchǎn 流动资产 3 Tiền v à các khoản tương đương tiền Xiànjīn jí yuē dāng xiànjīn 现金及约当现金 4 tiền...

Đơn xin việc bằng tiếng trung cơ bản

Đơn xin việc bằng tiếng trung cơ bản 越南社会主义共和国 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 独立- 自由- 幸福 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   职业申请书 Đơn...

Từ Ngữ – Thành Ngữ

Vỡ Lòng

Giới thiệu nét chữ

Âm tiết

Phụ Âm