Archive

Lịch Khai Giảng

Thông báo chiêu sinh

Ngày 02/01/2018 khai giảng lớp HSK vỡ lòng. Thời gian học từ 18h00 – 19h30 thứ ba, thứ năm hàng tuần. Mọi chi tiết xin liên hệ: 0168 325 6663