Archive

Lịch Khai Giảng

Thông Báo Chiêu sinh

Khai Giảng Lớp Mới I.Ngày 30/10/2017 khai giảng: 1. Lớp A2 , học 4 kĩ năng nghe nói,đọc, viết (giáo trinh 301 câu, bài 16 – 31 ) Thời gian

Lịch Khai Giảng

Thông Báo Chiêu Sinh

Khai Giảng Lớp Mới Ngày 16/10/2017 khai giảng lớp A1 vỡ lòng, học 4 kĩ năng nghe nói, đọc, viết. Thời gian học từ 19h30 – 21h00 thứ hai, tư,