Archive

Lịch Khai Giảng

Khai Giảng Lớp Mới

Thông báo khai giảng các lớp tiếng Hoa 1. Ngày 21 /11/2016 khai giảng lớp A2 , học 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.( bài 16 – 30, giáo